Ancient Greek-English Dictionary Language

αἰών

Third declension Noun; Masculine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: αἰών αἰῶνος

Structure: αἰων (Stem)

Etym.: poet.: apocop. acc. ai)w=

Sense

 1. lifetime
 2. generation
 3. a long period of time, eon, epoch, age
 4. the current world

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡσ εἷσ ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆσ ζωῆσ καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰσ τὸν αἰῶνα. (Septuagint, Liber Genesis 3:22)
 • καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεόσ. οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖσ ἀνθρώποισ τούτοισ εἰσ τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺσ σάρκασ, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη. (Septuagint, Liber Genesis 6:3)
 • οἱ δὲ γίγαντεσ ἦσαν ἐπὶ τῆσ γῆσ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ. καὶ μετ̓ ἐκεῖνο, ὡσ ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸσ τὰσ θυγατέρασ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖσ. ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντεσ οἱ ἀπ̓ αἰῶνοσ, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί. (Septuagint, Liber Genesis 6:4)
 • ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷσ, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου ἕωσ αἰῶνοσ. (Septuagint, Liber Genesis 13:15)
 • ἀναστὰσ διόδευσον τὴν γῆν εἴσ τε τὸ μῆκοσ αὐτῆσ καὶ εἰσ τὸ πλάτοσ, ὅτι σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου εἰσ τὸν αἰῶνα. (Septuagint, Liber Genesis 13:17)
 • καὶ ἤκουσεν υἱὸσ Ἄδερ τοῦ βασιλέωσ Ἀσὰ καὶ ἀπέστειλε τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ ἐπὶ τὰσ πόλεισ Ἰσραὴλ καὶ ἐπάταξε τὴν Αἰ̈ὼν καὶ τὴν Δὰν καὶ τὴν Ἀβελμαί̈ν καὶ πάσασ τὰσ περιχώρουσ Νεφθαλί. (Septuagint, Liber II Paralipomenon 16:4)
 • ἔθου τὰσ ἀνομίασ ἡμῶν ἐναντίον σου. αἰὼν ἡμῶν εἰσ φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου. (Septuagint, Liber Psalmorum 89:8)
 • εὖ δὲ λαχὼν Χαρίτων πολλοῖσ τε θαυμασθεὶσ βροτᾶν αἰῶν’ ἔλυσεν, πέντε παῖ‐ δασ μεγαινήτουσ λιπών. (Bacchylides, , epinicians, ode 1 13:1)
 • βραχ[ὺσ ἄμμιν αἰών· (Bacchylides, , epinicians, ode 3 16:3)
 • κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε, δίκῃ δ’ ἴθυνε θέμιστασ τύνη· (Hesiod, Works and Days, Book WD 2:4)

Synonyms

 1. lifetime

 2. generation

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION