Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 11

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 11)

Κλέαρχοσ δ’ ἐν πρώτῳ Ἐρωτικῶν νόμιον καλεῖσθαὶ τινά φησιν ᾠδὴν ἀπ’ Ἠριφανίδοσ, γράφων οὕτωσ · "Ἠριφανὶσ ἡ μελοποιὸσ Μενάλκου κυνηγετοῦντοσ ἐρασθεῖσα ἐθήρευεν μεταθέουσα ταῖσ ἐπιθυμίαισ. "φοιτῶσα γὰρ καὶ πλανωμένη πάντασ τοὺσ ὀρείουσ ἐπεξῄει δρυμούσ, ὡσ μῦθον εἶναι τοὺσ λεγομένουσ Ιοὖσ δρόμουσ· "ὥστε μὴ μόνον τῶν ἀνθρώπων τοὺσ ἀστοργίᾳ διαφέροντασ, ἀλλὰ καὶ τῶν θηρῶν· "τοὺσ ἀνημερωτάτουσ συνδακρῦσαι τῷ πάθει, λαβόντασ αἴσθησιν ἐρωτικῆσ ἐλπίδοσ. "ὅθεν ἐποίησέ τε καὶ ποιήσασα περιῄει κατὰ τὴν ἐρημίαν, ὥσ φασιν, ἀναβοῶσα καὶ ᾄδουσα τὸ καλούμενον νόμιον, ἐν ᾧ ἐστιν ’ μακραὶ δρύεσ, ὦ Μέναλκα. "ᾖδον, φησίν, αἱ ἀρχαῖαι γυναῖκεσ Καλύκην τινὰ ᾠδήν. Στησιχόρου δ’ ἦν ποίημα, ἐν ᾧ Καλύκη τισ ὄνομα ἐρῶσα Εὐάθλου νεανίσκου σωφρόνωσ εὔχεται τῇ Ἀφροδίτῃ γαμηθῆναι αὐτῷ. ἐπεὶ δὲ ὑπερεῖδεν ὁ νεανίσκοσ, κατεκρήμνισεν ἑαυτήν. ἐγένετο δὲ τὸ πάθοσ περὶ Λευκάδα. "σωφρονικὸν δὲ πάνυ κατεσκεύασεν ὁ ποιητὴσ τὸ τῆσ παρθένου ἦθοσ, οὐκ ἐκ παντὸσ τρόπου θελούσησ συγγενέσθαι τῷ νεανίσκῳ, ἀλλ’ εὐχομένησ εἰ δύναιτο γυνὴ τοῦ Εὐάθλου γενέσθαι κουριδία ἢ εἰ τοῦτο μὴ δυνατόν, ἀπαλλαγῆναι τοῦ βίου. "Ἴφικλοσ, φησίν, Ἁρπαλύκην ἐρασθεῖσαν ὑπερεῖδεν.

"ἡ δὲ ἀπέθανεν καὶ γίνεται ἐπ’ αὐτῇ παρθένοισ ἀγὼν ᾠδῆσ, ἥτισ Ἁρπαλύκη, φησί, καλεῖται. "ὁμοίωσ δὲ καὶ τῶν ᾠδῶν ἐνίασ κατανοήσειεν ἄν τισ ἃσ ἐκεῖνοι κατά τινα ἐπιχωριαζομένην παρ’ αὐτοῖσ ἑορτὴν ᾄδοντεσ ἀνακαλοῦνταί τινα τῶν ἀρχαίων, προσαγορεύοντεσ Βῶρμον.

"τοῦτον δὲ λέγουσιν υἱὸν γενέσθαι ἀνδρὸσ ἐπιφανοῦσ καὶ πλουσίου, τῷ δὲ κάλλει καὶ τῇ κατὰ τὴν ἀκμὴν ὡρ́ᾳ πολὺ τῶν ἄλλων διενεγκεῖν ὃν ἐφεστῶτα ἔργοισ ἰδίοισ καὶ βουλόμενον τοῖσ θερίζουσιν δοῦναι πιεῖν βαδίζοντα ἐφ’ ὕδωρ ἀφανισθῆναι. "ζητεῖν οὖν αὐτὸν τοὺσ ἀπὸ τῆσ χώρασ μετά τινοσ μεμελῳδημένου θρήνου καὶ ἀνακλήσεωσ, ᾧ καὶ νῦν ἔτι πάντεσ χρώμενοι διατελοῦσι. "τοιοῦτοσ δ’ ἐστὶ καὶ ὁ παρ’ Αἰγυπτίοισ καλούμενοσ Μάνερωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION