Ancient Greek-English Dictionary Language

φιλόσοφος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: φιλόσοφος φιλόσοφος φιλόσοφον

Structure: φιλοσοφ (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. (substantive) lover of knowledge/wisdom
 2. (substantive) educated, learned person
 3. (substantive) professor
 4. (substantive) philosopher
 5. scientific, philosophic

Examples

 • Φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσθαι μέλλων, εἰ αὐτοδέσποτόσ ἐστι τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴσ λογισμόσ, συμβουλεύσαιμ’ ἂν ὑμῖν ὀρθῶσ, ὅπωσ προθύμωσ προσέχητε τῇ φιλοσοφίᾳ. (Septuagint, Liber Maccabees IV 1:1)
 • οὐδὲ καταισχυνῶ σε, φιλόσοφε λόγε, οὐδὲ ἐξαρνήσομαί σε, ἱερωσύνη τιμία καὶ νομοθεσίασ ἐπιστήμη. (Septuagint, Liber Maccabees IV 5:34)
 • ᾦ σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου. (Septuagint, Liber Maccabees IV 7:7)
 • ἐν γὰρ δὴ τοῖσ πρὸ ἡμῶν χρόνοισ ἡ μὲν ἀρχαία καὶ φιλόσοφοσ ῥητορικὴ προπηλακιζομένη καὶ δεινὰσ ὕβρεισ ὑπομένουσα κατελύετο, ἀρξαμένη μὲν ἀπὸ τῆσ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνοσ τελευτῆσ ἐκπνεῖν καὶ μαραίνεσθαι κατ’ ὀλίγον, ἐπὶ δὲ τῆσ καθ’ ἡμᾶσ ἡλικίασ μικροῦ δεήσασα εἰσ τέλοσ ἠφανίσθαι· (Dionysius of Halicarnassus, De antiquis oratoribus, chapter 12)
 • ἑτέρα δέ τισ ἐπὶ τὴν ἐκείνησ παρελθοῦσα τάξιν, ἀφόρητοσ ἀναιδείᾳ θεατρικῇ καὶ ἀνάγωγοσ καὶ οὔτε φιλοσοφίασ οὔτε ἄλλου παιδεύματοσ οὐδενὸσ μετειληφυῖα ἐλευθερίου, λαθοῦσα καὶ παρακρουσαμένη τὴν τῶν ὄχλων ἄγνοιαν, οὐ μόνον ἐν εὐπορίᾳ καὶ τρυφῇ καὶ μορφῇ πλείονι τῆσ ἑτέρασ διῆγεν, ἀλλὰ καὶ τὰσ τιμὰσ καὶ τὰσ προστασίασ τῶν πόλεων, ἃσ ἔδει τὴν φιλόσοφον ἔχειν, εἰσ ἑαυτὴν ἀνηρτήσατο καὶ ἦν φορτική τισ πάνυ καὶ ὀχληρὰ καὶ τελευτῶσα παραπλησίαν ἐποίησε γενέσθαι τὴν Ἑλλάδα ταῖσ τῶν ἀσώτων καὶ κακοδαιμόνων οἰκίαισ. (Dionysius of Halicarnassus, De antiquis oratoribus, chapter 1 1:1)
 • ἐν δὲ τῷ παρόντι τοῦτο πειράσομαι φανερὸν ποιῆσαι, ὅτι Δημοσθένουσ ἀκμάζοντοσ ἤδη κατὰ τὴν πολιτείαν καὶ τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ εἰρηκότοσ ἀγῶνασ τούσ τε δικανικοὺσ καὶ τοὺσ δημηγορικοὺσ καὶ θαυμαζομένου διὰ πάσησ τῆσ Ἑλλάδοσ ἐπὶ δεινότητι λόγων τότε ὁ φιλόσοφοσ τὰσ ῥητορικὰσ ἔγραψε τέχνασ. (Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 34)
 • ἃ δὲ αὐτὸσ ὁ φιλόσοφοσ ὑπὲρ ἑαυτοῦ γράφει, πᾶσαν ἀφαιρούμενοσ ἐπιχείρησιν τῶν χαρίζεσθαι βουλομένων αὐτῷ τὰ μὴ προσήκοντα, πρὸσ πολλοῖσ δ’ ἄλλοισ ὧν οὐδὲν δέομαι μεμνῆσθαι κατὰ τὸ παρόν, ἃ τέθηκεν ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ ταύτησ τῆσ πραγματείασ, ὡσ οὐ μειράκιον ἦν, ὅτε τὰσ ῥητορικὰσ συνετάττετο τέχνασ, ἀλλ’ ἐν τῇ κρατίστῃ γεγονὼσ ἀκμῇ καὶ προεκδεδωκὼσ ἤδη τάσ τε τοπικὰσ συντάξεισ καὶ τὰσ ἀναλυτικὰσ καὶ τὰσ μεθοδικάσ, τεκμήρἰ ἐστὶν ἰσχυρότατα. (Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 6 1:1)
 • οὑτωσὶ μὲν δὴ σαφῶσ αὐτὸσ ὁ φιλόσοφοσ ἀποδεικνύει μετὰ τὸν Ὀλυνθιακὸν πόλεμον γεγραμμένασ ὑπ’ αὐτοῦ τὰσ τέχνασ. (Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 91)
 • διεξιὼν γὰρ τοὺσ τόπουσ τῶν ἐνθυμημάτων ὁ φιλόσοφοσ καὶ τὸν ἐκ τῆσ αἰτίασ τίθησι· (Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 121)

Synonyms

 1. lover of knowledge

 2. philosopher

Related

Derived

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION