Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀγρυπνίᾱ

First declension Noun; Feminine Transliteration:

Principal Part: ἀγρυπνίᾱ ἀγρυπνίας

Structure: ἀγρυπνι (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: a)grupne/w

Sense

 1. sleeplessness, watchfulness
 2. a time of watching

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • δεῖ δή σοι ἀντὶ τῶν τοσούτων πόνων μέγιστα ἡλίκα γενέσθαι τἀγαθά, ἵνα μὴ φύλλινοσ μόνον ὁ στέφανοσ ᾖ, καὶ τόν τε μισθὸν οὐκ εὐκαταφρόνητον ὁρισθῆναι καὶ τοῦτον ἐν καιρῷ τῆσ χρείασ ἀπραγμόνωσ ἀποδίδοσθαι καὶ τὴν ἄλλην τιμὴν ὑπὲρ τοὺσ πολλοὺσ ὑπάρχειν, πόνων δὲ ἐκείνων καὶ πηλοῦ καὶ δρόμων καὶ ἀγρυπνιῶν ἀναπεπαῦσθαι, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῆσ εὐχῆσ, ἀποτείναντα τὼ πόδε καθεύδειν, μόνα ἐκεῖνα πράττοντα ὧν ἕνεκα τὴν ἀρχὴν παρελήφθησ καὶ ὧν ἔμμισθοσ εἶ. (Lucian, De mercede, (no name) 13:2)
 • εἶτα ἵνα πλησίον γένῃ τῆσ εὐδαιμονίασ ‐ δώσω γὰρ τοῦτό σοι ‐ τοσαῦτα πονεῖσ κατατρύχων σεαυτόν, καὶ παραδεδράμηκε σε ὁ βίοσ ὁ τοσοῦτοσ ἐν ἀκηδίᾳ καὶ καμάτῳ καὶ ἀγρυπνίαισ κάτω νενευκότα; (Lucian, 159:6)
 • παρατείνοντασ, ὥσπερ οἱ πολλοὶ κακοπαθοῦσιν ἐπὶ τοῖσ τυχοῦσιν, ἀποκναίοντεσ ἑαυτοὺσ ἀγρυπνίαισ καὶ πλάναισ καὶ περιδρομαῖσ εἰσ οὐδὲν χρηστὸν οὐδ’ ἀστεῖον, ἀλλ’ ἐπηρεάζοντεσ ἑτέροισ ἢ φθονοῦντεσ ἢ φιλονεικοῦντεσ ἢ δόξασ ἀκάρπουσ καὶ κενὰσ διώκοντεσ. (Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 24 8:1)
 • ὅσα μὲν γὰρ μικρολογίασ καὶ ἀνελευθερίασ προσκρούματα λαμβάνουσιν οἱ πολλοὶ περί τε συγκομιδὰσ καρπῶν καὶ τηρήσεισ ἐπιπόνουσ, ἀγρυπνίαισ καὶ περιδρομαῖσ ἐξελέγχοντεσ τὰ σαθρὰ καὶ ὕπουλα τοῦ σώματοσ, οὐκ ἄξιόν ἐστι δεδιέναι μὴ πάθωσιν ἄνδρεσ φιλόλογοι καὶ πολιτικοί, πρὸσ οὓσ ἐνέστηκεν ἡμῖν ὁ λόγοσ· (Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 271)
 • καλωδίου δὲ ἄνωθεν ἀφεθέντοσ ἐνζώσασ ἑαυτὸν ἀνελήφθη πρὸσ τὸ τεῖχοσ, ἔνιοι δέ φασιν, ὧν καὶ Φαινεστέλλασ ἐστίν, οὐδὲ αἰσθέσθαι τῆσ μάχησ τὸν Μάριον, ἀλλ’ ἐξ ἀγρυπνιῶν καὶ κόπων ὑπὸ σκιᾷ τινι χαμαὶ κατακλινέντα τοῦ συνθήματοσ δοθέντοσ ἐνδοῦναι πρὸσ ὕπνον, εἶτα μόλισ ἐξεγείρεσθαι τῆσ φυγῆσ γενομένησ, ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ Σύλλασ φησὶν εἰκοσιτρεῖσ μόνουσ ἀποβαλεῖν, ἀποκτεῖναι δὲ τῶν πολεμίων δισμυρίουσ καὶ λαβεῖν ζῶντασ ὀκτακισχιλίουσ. (Plutarch, Sulla, chapter 28 7:3)
 • ΑΓΡΥΠΝΙΑ πλούτου ἐκτήκει σάρκασ, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἀφιστᾷ ὕπνον. (Septuagint, Liber Sirach 31:1)
 • καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακασ, καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰσ χορτάσματα δαμάλεων. (Septuagint, Liber Sirach 38:26)
 • οὕτωσ πᾶσ τέκτων καὶ ἀρχιτέκτων, ὅστισ νύκτωρ ὡσ ἡμέρασ διάγει. οἱ γλύφοντεσ γλύμματα σφραγίδων, καὶ ἡ ὑπομονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν. καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰσ τὸ ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν, καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργον. (Septuagint, Liber Sirach 38:27)
 • οὕτωσ χαλκεὺσ καθήμενοσ ἐγγὺσ ἄκμονοσ καὶ καταμανθάνων ἔργα σιδήρου. ἀτμὶσ πυρὸσ πήξει σάρκασ αὐτοῦ, καὶ ἐν θέρμῃ καμίνου διαμαχήσεται. φωνὴ σφύρησ καινιεῖ τὸ οὖσ αὐτοῦ, καὶ κατέναντι ὁμοιώματοσ σκεύουσ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰσ συντέλειαν ἔργων, καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπὶ συντελείασ. (Septuagint, Liber Sirach 38:28)
 • ἐν βραχίονι αὐτοῦ τυπώσει πηλὸν καὶ πρὸ ποδῶν κάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ. καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρῖσμα, καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ καθαρίσαι κάμινον. ‐ (Septuagint, Liber Sirach 38:30)

Synonyms

 1. sleeplessness

 2. a time of watching

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION