Plutarch, Caius Marius, chapter 41

(플루타르코스, Caius Marius, chapter 41)

ἐν δὲ Ῥώμῃ Σύλλασ μὲν ἠκούετο τοῖσ Μιθριδάτου πολεμεῖν στρατηγοῖσ περὶ Βοιωτίαν, οἱ δὲ ὕπατοι στασιάσαντεσ ἐχώρουν εἰσ ὅπλα. καὶ μάχησ γενομένησ Ὀκτάβιοσ μὲν κρατήσασ ἐξέβαλε Κίνναν ἐπιχειροῦντα τυραννικώτερον ἄρχειν, καὶ κατέστησεν ἀντ’ αὐτοῦ Κορνήλιον Μερούλλαν ὕπατον, ὁ δὲ Κίννασ ἐκ τῆσ ἄλλησ Ἰταλίασ συναγαγὼν δύναμιν αὖθισ διεπολέμει πρὸσ αὐτούσ ταῦτα τῷ Μαρίῳ πυνθανομένῳ πλεῦσαι τὴν ταχίστην ἐφαίνετο· καὶ παραλαβὼν ἐκ τῆσ Λιβύησ Μαυρουσίων τινὰσ ἱππότασ καὶ τῶν ἀπὸ τῆσ Ἰταλίασ τινὰσ καταφερομένων, συναμφοτέρουσ οὐ πλείονασ χιλίων γενομένουσ, ἀνήχθη.

προσβαλὼυ δὲ Τελαμῶνι τῆσ Τυρρηνίασ καὶ ἀποβὰσ ἐκήρυττε δούλοισ ἐλευθερίαν· καὶ τῶν αὐτόθι γεωργούντων καὶ νεμόντων ἐλευθέρων κατὰ δόξαν αὐτοῦ συντρεχόντων ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἀναπείθων τοὺσ ἀκμαιοτάτουσ ἐν ἡμέραισ ὀλίγαισ χεῖρα μεγάλην ἤθροισε καὶ τεσσαράκοντα ναῦσ ἐπλήρωσεν. εἰδὼσ δὲ τὸν μὲν Ὀκτάβιον ἄριστον ἄνδρα καὶ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ βουλόμενον ἄρχειν, τὸν δὲ Κίνναν ὕποπτόν τε τῷ Σύλλᾳ καὶ πολεμοῦντα τῇ καθεστώσῃ πολιτείᾳ, τούτῳ προσνέμειν ἑαυτὸν ἔγνω μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, ἔπεμψεν οὖν ἐπαγγελλόμενοσ ὡσ ὑπάτῳ πάντα ποιήσειν τὰ προστασσόμενα.

δεξαμένου δὲ τοῦ Κίννα καὶ προσαγορεύσαντοσ αὐτὸυ ἀνθύπατον, ῥάβδουσ δὲ καὶ τἆλλα παράσημα τῆσ ἀρχῆσ ἀποστείλαντοσ, οὐκ ̣ ἔφη πρέπειν αὐτοῦ ταῖσ τύχαισ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἐσθῆτι φαύλῃ κεχρημένοσ καὶ κομῶν ἀφ’ ἧσ ἔφυγεν ἡμέρασ, ὑπὲρ ἑβδομήκοντα γεγονὼσ ἔτη βάδην προσῄει, βουλόμενοσ μὲν ἐλεεινὸσ εἶναι, τῷ δὲ οἴκτῳ συμμέμικτο τὸ οἰκεῖον τῆσ ὄψεωσ αὐτοῦ πλέον τὸ φοβερόν, καὶ διέφαινεν ἡ κατήφεια τὸν θυμὸν οὐ τεταπεινωμένον, ἀλλ’ ἐξηγριωμένον ὑπὸ ̣

τῆσ μεταβολῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION