Plutarch, Caius Marius, chapter 16

(플루타르코스, Caius Marius, chapter 16)

ὁ δὲ τούτων μὲν οὐκ ἐφρόντιζεν, ἐν δὲ τῷ χάρακι τοὺσ στρατιώτασ συνεῖχε, καὶ καθήπτετο πικρῶσ τῶν θρασυνομένων, καὶ τοὺσ προπίπτοντασ ὑπὸ θυμοῦ καὶ μάχεσθαι βουλομένουσ προδότασ ἀπεκάλει τῆσ πατρίδοσ, οὐ γάρ ὑπὲρ θριάμβων τὴν φιλοτιμίαν εἶναι καὶ τροπαίων, ἀλλ’ ὅπωσ νέφοσ τοσοῦτον πολέμου καὶ σκηπτὸν ὠσάμενοι διασώσουσι τὴν Ἰταλίαν. ταῦτα μὲν ἰδίᾳ πρὸσ τοὺσ ἡγεμόνασ καὶ τοὺσ ὁμοτίμουσ ἔλεγε, τοὺσ δὲ στρατιώτασ ὑπὲρ τοῦ χάρακοσ ἱστὰσ ἀνὰ μέροσ καὶ θεᾶσθαι κελεύων εἴθιζε τὴν μορφὴν ἀνέχεσθαι τῶν πολεμίων καὶ τήν φωνὴν ὑπομένειν ὅλωσ οὖσαν ἀλλόκοτον καὶ θηριώδη, σκευήν τε καὶ κίνησιν αὐτῶν καταμανθάνειν, ἅμα τῷ χρόνῳ τὰ φαινόμενα δεινὰ ποιουμένουσ τῇ διανοίᾳ χειροήθη διὰ τῆσ ὄψεωσ·

ἡγεῖτο γὰρ πολλὰ μὲν ἐπιψεύδεσθαι τῶν οὐ προσόντων τὴν καινότητα τοῖσ φοβεροῖσ, ἐν δὲ τῇ συνηθείᾳ καὶ τὰ τῇ φύσει δεινὰ τὴν ἔκπληξιν ἀποβάλλειν. τῶν δὲ οὐ μόνον ἡ καθ’ ἡμέραν ὄψισ ἀφῄρει τι τοῦ θάμβουσ, ἀλλὰ καὶ πρὸσ τὰσ ἀπειλὰσ τῶν βαρβάρων καὶ τὸν κόμπον οὐκ ἀνεκτὸν ὄντα θυμὸσ αὐτοῖσ παριστάμενοσ ἐξεθέρμαινε καὶ διέφλεγε τὰσ ψυχάσ, οὐ μόνον ἀγόντων καὶ φερόντων τὰ πέριξ ἅπαντα τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καὶ τῷ χάρακι ποιουμένων προσβολὰσ μετὰ πολλῆσ ἀσελγείασ καὶ θρασύτητοσ, ὥστε φωνὰσ καὶ διαγανακτήσεισ τῶν στρατιωτῶν πρὸσ τὸν Μάριον ἐκφέρεσθαι.

"τίνα δὴ καταγνοὺσ ἀνανδρίαν ἡμῶν Μάριοσ εἴργει μάχησ ὥσπερ γυναῖκασ ὑπὸ κλεισὶ καὶ θυρωροῖσ;

"φέρε, παθόντεσ ἀνδρῶν πάθοσ ἐλευθέρων ἐρώμεθα πότερον ἄλλουσ ἀναμένει μαχουμένουσ ὑπὲρ τῆσ Ἰταλίασ, ἡμῖν δὲ λειτουργοῖσ χρήσεται διὰ παντόσ, ὅταν δέῃται τάφρουσ ὀρύσσειν καὶ πηλὸν ἐκκαθαίρειν καὶ ποταμούσ τινασ παρατρέπειν; "ἐπὶ ταῦτα γάρ, ὡσ ἐοίκεν, ἤσκει τοῖσ πολλοῖσ πόνοισ ἡμᾶσ, καὶ ταῦτα τῶν ὑπατειῶν ἀποδειξάμενοσ ἔργα τοῖσ πολίταισ ἐπάνεισιν. "ἢ τὰ Κάρβωνοσ αὐτὸν φοβεῖ καὶ Καιπίωνοσ, οὓσ ἐνίκησαν οἱ πολέμιοι, πολὺ μὲν αὐτοὺσ τῆσ Μαρίου δόξησ καὶ ἀρετῆσ ἀποδέοντασ, πολὺ δὲ χείρονα στρατὸν ἄγοντασ; "ἀλλὰ καὶ παθεῖν τι δρῶντασ, ὡσ ἐκεῖνοι, κάλλιον ἢ καθῆσθαι πορθουμένων τῶν συμμάχων θεατάσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION