Pausanias, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 6

(파우사니아스, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 6)

τὰ μὲν δὴ ἐσ τοὺσ βασιλεῖσ πολυπραγμονήσαντί μοι κατὰ ταῦτα ἐγενεαλόγησαν οἱ Ἀρκάδεσ· κοινῇ δὲ Ἀρκάσιν ὑπῆρχεν ἐσ μνήμην τὰ μὲν ἀρχαιότατα ὁ πρὸσ Ἰλίῳ πόλεμοσ, δεύτερα δὲ ὁπόσα ἀμύνοντεσ Μεσσηνίοισ Λακεδαιμονίων ἐναντία ἐμαχέσαντο· μέτεστι δὲ καὶ πρὸσ Μήδουσ σφίσιν ἔργου τοῦ ἐν Πλαταιαῖσ. Λακεδαιμονίοισ δὲ ἀνάγκῃ πλέον καὶ οὐ μετ’ εὐνοίασ ἐπί τε Ἀθηναίουσ συνεστρατεύσαντο καὶ ἐσ τὴν Ἀσίαν μετὰ Ἀγησιλάου διέβησαν, καὶ δὴ καὶ ἐσ Λεῦκτρα αὐτοῖσ τὰ Βοιωτικὰ ἠκολούθησαν.

τὸ δὲ ὕποπτον τὸ ἐσ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ἀλλαχοῦ τε ἐπεδείξαντο καὶ μετὰ τὸ ἀτύχημα Λακεδαιμονίων τὸ ἐν Λεύκτροισ παρὰ Θηβαίουσ αὐτίκα ἀπ’ αὐτῶν μετέστησαν. Φιλίππῳ δὲ καὶ Μακεδόσιν ἐν Χαιρωνείᾳ καὶ ὕστερον ἐν Θεσσαλίᾳ πρὸσ Ἀντίπατρον οὐκ ἐμαχέσαντο μετὰ Ἑλλήνων, οὐ μὴν οὐδὲ τοῖσ Ἕλλησιν ἐναντία ἐτάξαντο. πρὸσ Γαλάτασ δὲ τοῦ ἐν Θερμοπύλαισ κινδύνου φασὶ Λακεδαιμονίων ἕνεκα οὐ μετασχεῖν, ἵνα μή σφισιν οἱ Λακεδαιμόνιοι κακουργοῖεν τὴν γῆν ἀπόντων τῶν ἐν ἡλικίᾳ·

συνεδρίου δὲ τῶν Ἀχαιῶν μετέσχον οἱ Ἀρκάδεσ προθυμότατα Ἑλλήνων. ὁπόσα δὲ αὐτοῖσ οὐχὶ ἐν κοινῷ, κατὰ πόλεισ δὲ ἰδίᾳ συμβεβηκότα εὑρ́ισκον, ἀποθησόμεθα αὐτῶν ἕκαστον ἐσ τὸ οἰκεῖον τοῦ λόγου. εἰσὶν οὖν ἐσ Ἀρκαδίαν ἐσβολαὶ κατὰ τὴν Ἀργείαν πρὸσ μὲν Ὑσιῶν καὶ ὑπὲρ τὸ ὄροσ τὸ Παρθένιον ἐσ τὴν Τεγεατικήν, δύο δὲ ἄλλαι κατὰ Μαντίνειαν διά τε Πρίνου καλουμένησ καὶ διὰ Κλίμακοσ.

αὕτη δὲ εὐρυτέρα τέ ἐστι καὶ ἡ κάθοδοσ εἶχεν αὕτη βασμίδασ ποτὲ ἐμπεποιημένασ· χωρίον ἐστὶν ὀνομαζόμενον Μελαγγεῖα, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτόθεν τὸ πότιμον Μαντινεῦσι κάτεισιν ἐσ τὴν πόλιν.

προελθόντι δὲ ἐκ τῶν Μελαγγείων, ἀπέχοντι τῆσ πόλεωσ στάδια ὡσ ἑπτὰ ἔστι κρήνη καλουμένη Μελιαστῶν·

οἱ Μελιασταὶ δὲ οὗτοι δρῶσι τὰ ὄργια τοῦ Διονύσου, καὶ Διονύσου τε μέγαρον πρὸσ τῇ κρήνῃ καὶ Ἀφροδίτησ ἐστὶν ἱερὸν Μελαινίδοσ. ἐπίκλησιν δὲ ἡ θεὸσ ταύτην κατ’ ἄλλο μὲν ἔσχεν οὐδέν, ὅτι δὲ ἀνθρώπων μὴ τὰ πάντα αἱ μίξεισ ὥσπερ τοῖσ κτήνεσι μεθ’ ἡμέραν, τὰ πλείω δέ εἰσιν ἐν νυκτί. ἡ δὲ ὑπολειπομένη τῶν ὁδῶν στενωτέρα ἐστὶ τῆσ προτέρασ καὶ ἄγει διὰ τοῦ Ἀρτεμισίου.

τούτου δὲ ἐπεμνήσθην καὶ ἔτι πρότερον τοῦ ὄρουσ, ὡσ ἔχοι μὲν ναὸν καὶ ἄγαλμα Ἀρτέμιδοσ, ἔχοι δὲ καὶ τοῦ Ἰνάχου τὰσ πηγάσ. ὁ δὲ Ἴναχοσ ἐφ’ ὅσον μὲν πρόεισι κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρουσ, τοῦτό ἐστιν Ἀργείοισ καὶ Μαντινεῦσιν ὁρ́οσ τῆσ χώρασ· ἀποστρέψασ δὲ ἐκ τῆσ ὁδοῦ τὸ ὕδωρ διὰ τῆσ Ἀργείασ ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου κάτεισι, καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν Ἴναχον ἄλλοι τε καὶ Αἰσχύλοσ ποταμὸν καλοῦσιν Ἀργεῖον.

SEARCH

MENU NAVIGATION