Ancient Greek-English Dictionary Language

παγίς

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: παγίς παγίδος

Structure: παγιδ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: ph/gnumi

Sense

 1. a trap, a trap, snare
 2. which holds, fast

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ Κύριοσ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ παγίδασ καὶ εἰσ σκάνδαλα καὶ εἰσ ἥλουσ ἐν ταῖσ πτέρναισ ὑμῶν καὶ εἰσ βολίδασ ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ ταύτησ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. (Septuagint, Liber Iosue 23:13)
 • τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν Ἀμὰν Ἀχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡσ ἐκ τοῦ φωτὸσ ἤγαγεν αὐτὸν εἰσ τὸ σκότοσ, καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ. καὶ Ἀχιάχαροσ μὲν ἐσώθη, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἐπεδόθη, καὶ αὐτὸσ κατέβη εἰσ τὸ σκότοσ. Μανασσῆσ ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδοσ θανάτου, ἧσ ἔπηξεν αὐτῷ, Ἀμὰν δὲ ἐνέπεσεν εἰσ τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο. (Septuagint, Liber Thobis 14:10)
 • καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὰσ καὶ συναγαγόντεσ τὰ σκῦλα Ἱερουσαλὴμ ἀπέθεντο ἐκεῖ, καὶ ἐγένοντο εἰσ μεγάλην παγίδα. (Septuagint, Liber Maccabees I 1:35)
 • καὶ ἐμνήσθη τῆσ κακίασ υἱῶν Βαιάν, οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰσ παγίδα καὶ εἰσ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ. (Septuagint, Liber Maccabees I 5:4)
 • ἐλθέτω αὐτῷ παγίσ, ἣν οὐ γινώσκει, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψε, συλλαβέτω αὐτόν, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσεῖται ἐν αὐτῇ. (Septuagint, Liber Psalmorum 34:8)
 • ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡσ στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆσ παγίδοσ τῶν θηρευόντων. ἡ παγὶσ συνετρίβη, καὶ ἡμεῖσ ἐρρύσθημεν. (Septuagint, Liber Psalmorum 123:7)
 • παγὶσ γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη, καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματοσ. (Septuagint, Liber Proverbiorum 6:2)
 • ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶσ πολίταισ, αἴσθησισ δὲ δικαίων εὔοδοσ. (Septuagint, Liber Proverbiorum 11:8)
 • στόμα ἄφρονοσ συντριβὴ αὐτῷ, τὰ δὲ χείλη αὐτοῦ παγὶσ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Proverbiorum 18:7)

Synonyms

 1. a trap

 2. which holds

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION