Ancient Greek-English Dictionary Language

σκάνδαλον

Second declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: σκάνδαλον σκανδάλου

Structure: σκανδαλ (Stem) + ον (Ending)

Etym.: (어원이 불명확함.)

Sense

  1. trap, snare
  2. enticement, temptation
  3. offense, scandal

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • οὐ κακῶσ ἐρεῖσ κωφόν, καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεισ σκάνδαλον, καὶ φοβηθήσῃ Κύριον τὸν Θεόν σου. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. (Septuagint, Liber Leviticus 19:14)
  • γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ Κύριοσ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ παγίδασ καὶ εἰσ σκάνδαλα καὶ εἰσ ἥλουσ ἐν ταῖσ πτέρναισ ὑμῶν καὶ εἰσ βολίδασ ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ ταύτησ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. (Septuagint, Liber Iosue 23:13)
  • κἀγὼ εἶπον. οὐ μὴ ἐξάρω αὐτοὺσ ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ συνοχάσ, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰσ σκάνδαλον. (Septuagint, Liber Iudicum 2:3)
  • καὶ εἶπε Σαούλ. δώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰσ σκάνδαλον. καὶ ἦν ἐπὶ Σαοὺλ χεὶρ ἀλλοφύλων. (Septuagint, Liber I Samuelis 18:10)
  • καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο βδελυγμὸσ καὶ σκάνδαλον τῷ κυρίῳ μου, ἐκχέαι αἷμα ἀθῷον δωρεὰν καὶ σῶσαι χεῖρα κυρίῳ μου αὐτῷ, καὶ ἀγαθώσει Κύριοσ τῷ κυρίῳ μου, καὶ μνησθήσῃ τῆσ δούλησ σου ἀγαθῶσαι αὐτῇ. (Septuagint, Liber I Samuelis 25:31)
  • καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μέν ἐστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰσ τὸν Θεὸν αὐτῶν καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἐστὶν ἐν αὐτοῖσ σκάνδαλον τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούσ. (Septuagint, Liber Iudith 5:20)

Synonyms

  1. trap

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION