Ancient Greek-English Dictionary Language

καταφθορά

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: καταφθορά

Structure: καταφθορ (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: katafqei/rw

Sense

 1. destruction, death
 2. confusion

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • εἰ δὲ μή, δότε ἀντ̓ αὐτῶν πεντακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τῆσ καταφθορᾶσ, ἧσ κατεφθάρκατε, καὶ τῶν φόρων τῶν πόλεων ἄλλα τάλαντα πεντακόσια. εἰ δὲ μή, παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμᾶσ. (Septuagint, Liber Maccabees I 15:31)
 • φανερὰ γὰρ φανερὰ τάδ’ ἤδη, σπονδᾶσ ἐκ Διονύσου, βοτρύων θοᾶσ ἐχίδνασ σταγόσι μειγνυμένασ φόνῳ ‐ φανερὰ θύματα νερτέρων, συμφοραὶ μὲν ἐμῷ βίῳ, λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίνᾳ. (Euripides, Ion, episode, lyric2)
 • ἐπέπληξε δὲ καὶ Ἅγνωνι γράψαντι πρὸσ αὐτόν ὅτι Κρωβύλον εὐδοκιμοῦντα ἐν Κορίνθῳ βούλεται πριάμενοσ ἀγαγεῖν πρὸσ αὐτόν, πυνθανόμενοσ δὲ μισθοφόρων τινῶν γύναια διεφθαρκέναι Δάμωνα καὶ Τιμόθεον Μακεδόνασ τῶν ὑπὸ Παρμενίωνι στρατευομένων, ἔγραψε Παρμενίωνι κελεύων, ἐὰν ἐλεγχθῶσιν, ὡσ θηρία ἐπὶ καταφθορᾷ τῶν ἀνθρώπων γεγονότα τιμωρησάμενον ἀποκτεῖναι. (Plutarch, Alexander, chapter 22 2:1)
 • πάρεστι δ’ ὠδὶσ καὶ φρενῶν καταφθορά. (Aeschylus, Libation Bearers, episode 10:3)
 • τὸ δὲ πέρασ τοιαύτην συνέβη γενέσθαι τὴν παντέλειαν τῆσ καταφθορᾶσ ὥστε καὶ τὰσ βάσεισ τῶν πύργων καὶ τὰ στύπη τῶν κριῶν ὑπὸ τοῦ πυρὸσ ἀχρειωθῆναι. (Polybius, Histories, book 1, chapter 48 9:1)
 • οὔτε γὰρ διακομίζειν εἰσ τοσαύτασ μυριάδασ διὰ τοιούτων τόπων δαψιλῆ τὰ πρὸσ τὴν τροφὴν οἱοῖ́ τ’ ἦσαν, ἅ τε καὶ παρεκόμιζον, ἅμα τῇ τῶν ὑποζυγίων καταφθορᾷ καὶ τούτων τὰ πλεῖστα συναπώλλυτο. (Polybius, Histories, book 3, chapter 60 4:2)
 • ὃσ παραυτίκα τὴν ἀρχὴν παραλαβὼν καὶ τοὺσ Αἰτωλοὺσ ἁθροίσασ μετὰ τῶν ὅπλων, ἐνέβαλεν εἰσ τοὺσ ἄνω τόπουσ τῆσ Ἠπείρου καὶ τὴν χώραν ἐδῄου, θυμικώτερον χρώμενοσ τῇ καταφθορᾷ· (Polybius, Histories, book 4, chapter 67 1:3)
 • τῶν μὲν φονευόντων τοὺσ ἐντυγχάνοντασ, τῶν δὲ τὰσ οἰκήσεισ ἐμπιπρώντων, ἄλλων δὲ πρὸσ τὰσ ἁρπαγὰσ καὶ τὰσ ὠφελείασ ὡρμηκότων, ἐγίνετο παντελὴσ ἡ τῆσ πόλεωσ καταφθορὰ καὶ διαρπαγή. (Polybius, Histories, book 7, chapter 18 9:1)

Synonyms

 1. destruction

 2. confusion

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION