Ancient Greek-English Dictionary Language

ἥμισυς

First/Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἥμισυς ἡμίσεια ἥμισυ

Structure: ἡμισυ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: h(mi-

Sense

 1. half

Examples

 • καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ Μωυσῆσ τοῖσ υἱοῖσ Γὰδ καὶ τοῖσ υἱοῖσ Ρουβὴν καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ υἱῶν Ἰωσήφ, τὴν βασιλείαν Σηὼν βασιλέωσ Ἀμορραίων καὶ τὴν βασιλείαν Ὢγ βασιλέωσ τῆσ Βασάν, τὴν γῆν καὶ τὰσ πόλεισ σὺν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆσ, πόλεισ τῆσ γῆσ κύκλῳ. (Septuagint, Liber Numeri 32:33)
 • καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ λέγων. αὕτη ἡ γῆ, ἣν κατακληρονομήσετε αὐτὴν μετὰ κλήρου, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριοσ δοῦναι αὐτὴν ταῖσ ἐννέα φυλαῖσ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ. (Septuagint, Liber Numeri 34:13)
 • καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλαὰδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασὰν βασιλείαν Ὢγ ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ καὶ πᾶσαν περίχωρον Ἀργόβ, πᾶσαν Βασὰν ἐκείνην. γῆ Ραφαί̈ν λογισθήσεται. (Septuagint, Liber Deuteronomii 3:12)
 • καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γαδδὶ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ. (Septuagint, Liber Deuteronomii 29:7)
 • καὶ τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ εἶπεν Ἰησοῦσ. (Septuagint, Liber Iosue 1:12)
 • δυοῖν παρόντοιν ἥμισυσ λόγου πάρα. (Aeschylus, Eumenides, episode21)
 • ἀλλ’ ὅμωσ οὕτωσ πέφυκε καὶ ἡ τριὰσ καὶ ἡ πεμπτὰσ καὶ ὁ ἥμισυσ τοῦ ἀριθμοῦ ἅπασ, ὥστε οὐκ ὢν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστοσ αὐτῶν ἐστι περιττόσ· (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 767:4)
 • οὔκουν χρὴ μὰ τὸν Δία οὔτε πρεσβύτερον ὄντα οὔτε νεώτερον, ὁρῶντασ Ἀνδοκίδην ἐκ τῶν κινδύνων σῳζόμενον, συνειδότασ αὐτῷ ἔργα ἀνόσια εἰργασμένῳ, ἀθεωτέρουσ γίγνεσθαι, ἐνθυμουμένουσ ὅτι ἥμισυσ ὁ βίοσ βιῶναι κρείττων ἀλύπωσ ἐστὶν ἢ διπλάσιοσ λυπουμένῳ, ὥσπερ οὗτοσ. (Lysias, Speeches, 38:2)
 • ἢ τῇ μὲν δειλίᾳ τῇ ἐν αὑτῷ προσμαχόμενον καὶ νικῶντα αὐτὴν δεῖ τέλεον οὕτω γίγνεσθαι πρὸσ ἀνδρείαν, ἄπειροσ δὲ δήπου καὶ ἀγύμναστοσ ὢν τῶν τοιούτων ἀγώνων ὁστισοῦν οὐδ’ ἂν ἥμισυσ ἑαυτοῦ γένοιτο πρὸσ ἀρετήν, σώφρων δὲ ἄρα τελέωσ ἔσται μὴ πολλαῖσ ἡδοναῖσ καὶ ἐπιθυμίαισ προτρεπούσαισ ἀναισχυντεῖν καὶ ἀδικεῖν διαμεμαχημένοσ καὶ νενικηκὼσ μετὰ λόγου καὶ ἔργου καὶ τέχνησ ἔν τε παιδιαῖσ καὶ ἐν σπουδαῖσ, ἀλλ’ ἀπαθὴσ ὢν πάντων τῶν τοιούτων; (Plato, Laws, book 1 139:7)
 • ὁ γὰρ ἥμισυσ αὐτοῦ περισσὸσ ὢν μετρεῖ αὐτὸν ἀρτιάκισ. (Euclid, Elements, book 9, type Prop574)

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION