Ancient Greek-English Dictionary Language

φάλαγξ

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: φάλαγξ φάλαγγος

Structure: φαλαγγ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: (어원이 불명확함.)

Sense

 1. battle order, array
 2. line or rank of an army
 3. phalanx: a clustered mass of infantry
 4. main body, center (as opposed to the periphery)
 5. round piece of wood: trunk, log
 6. (in the plural) rollers (Latin: palangae)
 7. the beam of a balance
 8. the bone between two joints of a finger or toe
 9. spider

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰσ τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆσ. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν. καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάλαγγα ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄροσ Βαιτυλούα καὶ ἤλθοσαν πρὸσ τὰσ πύλασ αὐτῆσ. (Septuagint, Liber Iudith 13:10)
 • καὶ διεῖλον τὰ θηρία εἰσ τὰσ φάλαγγασ καὶ παρέστησαν ἑκάστῳ ἐλέφαντι χιλίουσ ἄνδρασ τεθωρακισμένουσ ἐν ἁλυσιδωτοῖσ, καὶ περικεφαλαῖαι χαλκαῖ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν, καὶ πεντακόσιοι ἵπποι διατεταγμένοι ἑκάστῳ θηρίῳ ἐκλελεγμένοι. (Septuagint, Liber Maccabees I 6:35)
 • καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ θράσει εἰσ μέσον τῆσ φάλαγγοσ καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα, καὶ ἐσχίζοντο ἀπ̓ αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἔνθα. (Septuagint, Liber Maccabees I 6:45)
 • Βακχίδησ δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι. καὶ ἤγγισεν ἡ φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ἐφώνουν ταῖσ σάλπιγξι, (Septuagint, Liber Maccabees I 9:12)
 • ἤκουον γάρ, οἶμαι, τῶν σκοπῶν ἀλλόκοτα ὑπὲρ τῆσ στρατιᾶσ αὐτοῦ ἀγγελλόντων, ὡσ ἡ μὲν φάλαγξ αὐτῷ καὶ οἱ λόχοι γυναῖκεσ εἰε͂ν ἔκφρονεσ καὶ μεμηνυῖαι, κιττῷ ἐστεμμέναι, νεβρίδασ ἐνημμέναι, δοράτια μικρὰ ἔχουσαι ἀσίδηρα, κιττοποίητα καὶ ταῦτα, καί τινα πελτάρια, κοῦφα, βομβοῦντα, εἴ τισ μόνον προσάψαιτο ‐ ἀσπίσι γὰρ εἴκαζον, οἶμαι,τὰ τύμπανα ‐ ‐ ὀλίγουσ δέ τινασ ἀγροίκουσ νεανίσκουσ ἐνεῖναι, γυμνούσ, κόρδακα ὀρχουμένουσ, οὐρὰσ ἔχοντασ, κεράστασ, οἱᾶ τοῖσ ἄρτι γεννηθεῖσιν ἐρίφοισ ὑποφύεται. (Lucian, (no name) 1:2)
 • ἐπὶ τεσσάρων ὡσαύτωσ καὶ ἥδε ἡ φάλαγξ ἴτω τεταγμένη. (Arrian, Acies Contra Alanos 9:2)
 • τὸ δὲ ἐν μέσῳ σύμπαν τὸ μὲν δεξιὸν ἐχέτω ἡ πεζικὴ φάλαγξ ἡ πεντεκαιδεκάτη ὑπὲρ τὸ μέσον τοῦ παντὸσ χωρίου, ὅτι πολὺ πλείονεσ πλήθει οὗτοί εἰσι· (Arrian, Acies Contra Alanos 21:1)
 • εἴτε αὖ μηκῦναι τὸ μέτωπον ἐσ ὀκτώ, ἔσται οὐ πάντη ἀβαθὴσ ἡ φάλαγξ. (Arrian, chapter 5 11:2)

Synonyms

 1. battle order

 2. line or rank of an army

 3. round piece of wood

 4. rollers

 5. the beam of a balance

 6. the bone between two joints of a finger or toe

 7. spider

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION