Ancient Greek-English Dictionary Language

εὐμεταχείριστος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: εὐμεταχείριστος εὐμεταχείριστον

Structure: εὐμεταχειριστ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: metaxeiri/zw

Sense

  1. easy to handle or manage, manageable
  2. easy to deal with or master

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ τηνικαῦτα, ἢν μὲν εὐμεταχείριστον ᾖ, ἐπιχειροῦμεν καὶ πᾶσαν σπουδὴν ἐσφερόμεθα σῶσαι τὸν νοσοῦντα· (Lucian, Abdicatus, (no name) 4:6)
  • ἃ δὲ τὸν ὀρχηστὴν αὐτὸν ἔχειν χρὴ καὶ ὅπωσ δεῖ ἠσκῆσθαι καὶ ἃ μεμαθηκέναι καὶ οἷσ κρατύνειν τὸ ἔργον, ἤδη σοι δίειμι, ὡσ μάθῃσ οὐ τῶν ῥᾳδίων καὶ τῶν εὐμεταχειρίστων οὖσαν τήν τέχνην, ἀλλὰ πάσησ παιδεύσεωσ ἐσ τὸ ἀκρότατον ἀφικνουμένην, οὐ μουσικῆσ μόνον ἀλλὰ καὶ ῥυθμικῆσ καὶ μετρικῆσ, καὶ τῆσ σῆσ φιλοσοφίασ μάλιστα, τῆσ τε φυσικῆσ καὶ τῆσ ἠθικῆσ· (Lucian, De saltatione, (no name) 35:3)
  • τὸ δὲ οἶσθά που καὶ αὐτόσ, ὦ ἑταῖρε, ὡσ οὐ τῶν εὐμεταχειρίστων οὐδὲ ῥᾳθύμωσ συντεθῆναι δυναμένων τοῦτ̓ ἐστίν, ἀλλά, εἴ τι ἐν λόγοισ καὶ ἄλλο, πολλῆσ τῆσ φροντίδοσ δεόμενον, ἤν τισ, ὡσ ὁ Θουκυδίδησ φησίν, ἐσ ἀεὶ κτῆμα συντιθείη. (Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, chapter 52)
  • εὐμεταχείριστον ὄντα καὶ διὰ τὸ τοῖσ πλείστοισ τῶν ἀπὸ Πλάτωνοσ ὑπεναντιοῦσθαι δεόμενον παραμυθίασ, προεκθήσομαι τὴν λέξιν, ὡσ ἐν Τιμαίῳ γέγραπται. (Plutarch, De animae procreatione in Timaeo, section 1 3:1)
  • οὐ γὰρ εὐμεταχείριστον οὐδὲ ῥᾴδιον ἁλῶναι τὴν σωτήριον ἅλωσιν ὑπὸ τοῦ τυχόντοσ ὄχλοσ, ἀλλ’ ἀγαπητόν, εἰ μήτ’ ὄψει μήτε φωνῇ πτυρόμενοσ ὥσπερ θηρίον ὕποπτον καὶ ποικίλον ἐνδέχοιτο τὴν ἐπιστασίαν. (Plutarch, Praecepta gerendae reipublicae, chapter, section 4 6:1)
  • ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνό γε δῆλον ὅτι οὐδ’ ἐν τοῖσ φαυλοτάτοισ τῶν ποταμῶν ἐστιν ὁ Νεῖλοσ, οὐδ’ οὕτω παρὰ πάντασ εὐμεταχείριστοσ ὥστε μόνου τούτου τὰ στόματα ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἀνακόπτεσθαι καὶ μεταπίπτειν. (Aristides, Aelius, Orationes, 3:2)

Synonyms

  1. easy to handle or manage

  2. easy to deal with or master

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION