Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀγών

Third declension Noun; Masculine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀγών ἀγῶνος

Structure: ἀγων (Stem)

Etym.: a)/gomai

Sense

 1. a gathering, an assembly
 2. a contest

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • κ Καὶ Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα κατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη, καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆσ δόξησ αὐτῆσ ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίασ καὶ πένθουσ, καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ καὶ κοπριῶν ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆσ ἐταπείνωσε σφόδρα καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάματοσ αὐτῆσ ἔπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆσ καὶ ἐδεῖτο Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπε. (Septuagint, Liber Esther 4:26)
 • ἀγομένου δὲ πενταετηρικοῦ ἀγῶνοσ ἐν Τύρῳ καὶ τοῦ βασιλέωσ παρόντοσ, (Septuagint, Liber Maccabees II 4:18)
 • ἄρτι δὲ τῆσ ἀνατολῆσ διαδεχομένησ προσέβαλον ἑκάτεροι, οἱ μὲν ἔγγυον ἔχοντεσ εὐημερίασ καὶ νίκησ μετ̓ ἀρετῆσ τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον καταφυγήν, οἱ δὲ καθηγεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν θυμόν. (Septuagint, Liber Maccabees II 10:28)
 • τῇ δὲ πληγῇ μὴ κατευθικτήσασ διὰ τὴν τοῦ ἀγῶνοσ σπουδὴν καὶ τῶν ὄχλων εἴσω τῶν θυρωμάτων εἰσβαλόντων, ἀναδραμὼν γενναίωσ ἐπὶ τὸ τεῖχοσ, κατεκρήμνισεν ἑαυτὸν ἀνδρείωσ εἰσ τοὺσ ὄχλουσ. (Septuagint, Liber Maccabees II 14:43)
 • καὶ παραμυθούμενοσ αὐτοὺσ ἐκ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, προσυπομνήσασ δὲ αὐτοὺσ καὶ τοὺσ ἀγῶνασ, οὓσ ἦσαν ἐκτετελεκότεσ, προθυμοτέρουσ αὐτοὺσ κατέστησε. (Septuagint, Liber Maccabees II 15:9)
 • καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸσ λέγων. ἦλθεν ἕωσ αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψε. καὶ ὁ ἄγων ἦγε τὸν Ἰοὺ υἱὸν Ναμεσσί, ὅτι ἐν παραλλαγῇ ἐγένετο. (Septuagint, Liber II Regum 9:20)
 • ἦν γὰρ ὁ περὶ γυναικῶν καὶ τέκνων, ἔτι δὲ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἐν ἥττονι μέρει κείμενοσ αὐτοῖσ ἀγών, μέγιστοσ δὲ καὶ πρῶτοσ ὁ περὶ τοῦ καθηγιασμένου ναοῦ φόβοσ. (Septuagint, Liber Maccabees II 15:18)
 • μέγασ γὰρ ψυχῆσ ἀγὼν καὶ κίνδυνοσ ἐν αἰωνίῳ βασάνῳ κείμενοσ τοῖσ παραβᾶσι τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. (Septuagint, Liber Maccabees IV 13:15)
 • ὦ παῖδεσ, γενναῖοσ ὁ ἀγών, ἐφ’ ὃν κληθέντεσ ὑπὲρ τῆσ διαμαρτυρίασ τοῦ ἔθνουσ, ἐναγωνίσασθε προθύμωσ ὑπὲρ τοῦ πατρίου νόμου. (Septuagint, Liber Maccabees IV 16:16)
 • Ἀληθῶσ γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖοσ ὁ δι’ αὐτῶν γεγενημένοσ. (Septuagint, Liber Maccabees IV 17:11)

Synonyms

 1. a gathering

 2. a contest

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION