Plutarch, Caius Marius, chapter 44

(플루타르코스, Caius Marius, chapter 44)

χρηστῷ δὲ καὶ Μᾶρκοσ Ἀντώνιοσ ὁ ῥήτωρ φίλῳ χρησάμενοσ ἠτύχησεν. ὁ γάρ ἄνθρωποσ ἦν μὲν πένησ καὶ δημοτικόσ, ὑποδεξάμενοσ δὲ πρῶτον ἄνδρα Ῥωμαίων καὶ φιλοφρονούμενοσ ἐκ τῶν παρόντων, οἰκέτην ἔπεμψε πρόσ τινα τῶν ἐγγὺσ καπήλων ληψόμενον οἶνον. ἁπλῶσ δέ πωσ ἐκείνου φράσαντοσ ὡσ πρὸσ συνήθη καὶ γνώριμον, ὅτι Μᾶρκον Ἀντώνιον ὁ δεσπότησ ἑστιᾷ παρ’ αὐτῷ κρυπτόμενον, ἀσεβὴσ καὶ μιαρὸσ ὢν ὁ κάπηλοσ ἅμα τῷ τὸν οἰκέτην ἀπελθεῖν αὐτὸσ συνέτεινε πρὸσ Μάριον ἤδη περὶ δεῖπνον ὄντα, καὶ προσαχθεὶσ ὡμολόγησε παραδώσειν αὐτῷ τὸν Ἀντώνιον.

ἀκούσασ οὖν ἐκεῖνοσ ἐκκραγεῖν λέγεται μέγα καὶ ταῖσ χερσὶν ὑφ’·

ἡδονῆσ ἀνακροτῆσαι· καὶ μικροῦ μὲν ἐδέησεν ἐξαναστὰσ αὐτὸσ ἐπὶ τὸν τόπον φέρεσθαι, τῶν δὲ φίλων κατασχόντων Ἄννιον ἔπεμπε καὶ στρατιώτασ μετ’ αὐτοῦ κελεύσασ κατὰ τάχοσ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἀντωνίου κομίζειν. ὡσ οὖν ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ὁ μὲν Ἄννιοσ ὑπέστη παρὰ τὰσ θύρασ, οἱ δὲ στρατιῶται διὰ κλιμάκων ἀναβάντεσ εἰσ τὸ δωμάτιον καὶ θεασάμενοι τὸν Ἀντώνιον ἄλλοσ ἄλλον ἐπὶ τὴν σφαγὴν ἀνθ’ ἑαυτοῦ παρεκάλει καὶ προὐβάλλετο. τοιαύτη δὲ τισ ἦν, ὡσ ἐοίκε, τοῦ ἀνδρὸσ ἡ τῶν λόγων σειρὴν καὶ χάρισ, ὥστε ἀρξαμένου λέγειν καὶ παραιτεῖσθαι τὸν θάνατον ἅψασθαι μὲν οὐδεὶσ ἐτόλμησεν οὐδὲ ἀντιβλέψαι, κάτω δὲ κύψαντεσ ἐδάκρυον ἅπαντεσ, διατριβῆσ δὲ γενομένησ ἀναβὰσ ὁ Ἄννιοσ ὁρᾷ τὸν μὲν Ἀντώνιον διαλεγόμενον, τοὺσ δὲ στρατιώτασ ἐκπεπληγμένουσ καὶ κατακεκηλημένουσ ὑπ’ αὐτοῦ·

κακίσασ οὖν ἐκείνουσ καὶ προσδραμὼν αὐτὸσ ἀποτέμνει τὴν κεφαλήν. κατακλεισάμενοσ εἰσ οἴκημα καὶ πολλοὺσ ἄνθρακασ ἐκζωπυρήσασ ἀπεπνίγη.

ῥιπτουμένων δὲ τῶν σωμάτων ἀκεφάλων καὶ πατουμένων ἐν ταῖσ ὁδοῖσ ἔλεοσ οὐκ ἦν, ἀλλὰ φρίκη καὶ τρόμοσ ἁπάντων πρὸσ τὴν ὄψιν.

ἠνία δὲ μάλιστα τὸν δῆμον ἡ τῶν καλουμένων Βαρδυαίων ἀσέλγεια, τοὺσ γάρ δεσπότασ ἐν ταῖσ οἰκίαισ σφάττοντεσ ᾔσχυνον μὲν αὐτῶν παῖδασ, ἐμείγνυντο δὲ βίᾳ ταῖσ δεσποίναισ, ἀκατάσχετοι δὲ ἦσαν ἁρπάζοντεσ καὶ μιαιφονοῦντεσ, ἑώσ οἱ περὶ Κίνναν καὶ Σερτώριον συμφρονήσαντεσ ἐπέθεντο κοιμωμένοισ αὐτοῖσ ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ κατηκόντισαν ἅπαντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION