Plutarch, Caius Marius, chapter 42

(플루타르코스, Caius Marius, chapter 42)

ἀσπασάμενοσ δὲ τὸν Κίνναν καὶ τοῖσ στρατιώταισ ἐντυχὼν εὐθὺσ εἴχετο τοῦ ἔργου καὶ μεγάλην μεταβολὴν τῶν πραγμάτων ἐποίησε. πρῶτον μὲν γάρ ταῖσ ναυσὶ τὰ σιτηγὰ περικόπτων καὶ τοὺσ ἐμπόρουσ ληιζόμενοσ ἐκράτησε τῆσ ἀγορᾶσ, ἔπειτα τὰσ παραλίουσ πόλεισ ἐπιπλέων ᾕρει. ἄρασ δὲ τῷ στρατῷ πρὸσ τὴν πόλιν ἐχώρει καὶ τὸ καλούμενον Ιἀνοῦκλον ὄροσ κατέσχεν, οὐ τοσοῦτον ἀπειρίᾳ τοῦ Ὀκταβίου τὰ πράγματα βλάπτοντοσ, ὅσον ἀκριβείᾳ τῶν δικαίων προϊεμένου τὰ χρειώδη παρὰ τὸ συμφέρον, ὅσ γε πολλῶν κελευόντων αὐτὸν ἐπ’ ἐλευθερίᾳ καλεῖν τοὺσ οἰκέτασ οὐκ ἔφη δούλοισ μεταδώσειν τῆσ πατρίδοσ, ἧσ Γάϊον Μάριον εἴργει τοῖσ νόμοισ ἀμύνων.

ἐπεὶ δὲ Μέτελλοσ υἱὸσ Μετέλλου τοῦ στρατηγήσαντοσ ἐν Λιβύῃ καὶ διὰ Μάριον ἐκπεσόντοσ ἧκεν εἰσ Ῥώμην καὶ πολὺ τοῦ Ὀκταβίου στρατηγικώτεροσ ἐφαίνετο, καταλιπόντεσ οἱ στρατιῶται τὸν Ὀκτάβιον ἧκον ὡσ ἐκεῖνον ἄρχειν δεόμενοι καὶ σῴζειν τὴν πόλιν εὖ γὰρ ἀγωνιεῖσθαι καὶ κρατήσειν ἔμπειρον ἡγεμόνα καὶ δραστήριον λαβόντεσ.

ἀγανακτήσαντοσ δὲ τοῦ Μετέλλου καὶ κελεύοντοσ ἀπιέναι πρὸσ τὸν ὕπατον, ᾤχοντο πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ, ὑπεξέστη δὲ καὶ Μέτελλοσ ἀπογνοὺσ τὴν πόλιν. Ὀκτάβιον δὲ Χαλδαῖοι καὶ θύται τινὲσ καὶ σιβυλλισταὶ πείσαντεσ ἐν Ῥώμῃ κατέσχον, ὡσ εὖ γενησομένων.

ὁ γὰρ ἀνήρ οὗτοσ δοκεῖ, τἆλλα Ῥωμαίων εὐγνωμονέστατοσ γενόμενοσ καὶ μάλιστα δὴ τὸ πρόσχημα τῆσ ὑπατείασ ἀκολάκευτον ἐπὶ τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ νόμων ὥσπερ διαγραμμάτων ἀμεταβόλων διαφυλάξασ, ἀρρωστίᾳ τῇ περὶ ταῦτα χρήσασθαι, πλείονα συνὼν χρόνον ἀγύρταισ καὶ μάντεσιν ἢ πολιτικοῖσ καὶ πολεμικοῖσ ἀνδράσιν. οὗτοσ μὲν οὖν, πρὶν εἰσελθεῖν τὸν Μάριον, ὑπὸ τῶν προπεμφθέντων ἀπὸ τοῦ βήματοσ κατασπασθεὶσ ἐσφάττετο καὶ λέγεται διάγραμμα Χαλδαϊκὸν ἐν τοῖσ κόλποισ αὐτοῦ φονευθέντοσ εὑρεθῆναι.

καὶ τὸ πρᾶγμα πολλὴν ἀλογίαν εἶχε, τὸ δυεῖν ἡγεμόνων ἐπιφανεστάτων Μάριον μὲν ὀρθῶσαι τὸ μὴ καταφρονῆσαι μαντικῆσ, Ὀκτάβιον δὲ ἀπολέσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION