Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 84

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 84)

ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀξιολογωτάτων νήσων διήλθομεν, περὶ τῶν ἐλαττόνων ἀναγράψομεν. τῶν γὰρ Κυκλάδων νήσων τὸ παλαιὸν ἐρήμων οὐσῶν Μίνωσ ὁ Διὸσ καὶ Εὐρώπησ, βασιλεύων τῆσ Κρήτησ καὶ μεγάλασ δυνάμεισ ἔχων πεζάσ τε καὶ ναυτικάσ, ἐθαλαττοκράτει καὶ πολλὰσ ἀποικίασ ἐξαπέστειλεν ἐκ τῆσ Κρήτησ, τῶν δὲ Κυκλάδων νήσων τὰσ πλείουσ κατῴκισε καὶ τοῖσ λαοῖσ κατεκληρούχησεν, οὐκ ὀλίγην δὲ καὶ τῆσ Ἀσίασ τῆσ παραθαλαττίου κατέσχε. διόπερ ἐν ταῖσ νήσοισ ἅμα καὶ κατὰ τὴν Ἀσίαν τὰσ ἐπωνυμίασ ἔχουσι Κρητῶν λιμένεσ καὶ Μινῷαι καλούμεναι.

ὁ δὲ Μίνωσ ἐπὶ πολὺ τῇ δυναστείᾳ προκόπτων, καὶ τὸν ἀδελφὸν Ῥαδάμανθυν ἔχων πάρεδρον τῇ βασιλείᾳ, τούτῳ μὲν ἐφθόνησεν ἐπὶ δικαιοσύνῃ θαυμαζομένῳ, βουλόμενοσ δ’ αὐτὸν ἐκποδὼν ποιήσασθαι εἰσ τὰσ ἐσχατιὰσ τῆσ ὑπ’ αὐτὸν τεταγμένησ χώρασ ἐξέπεμψεν. ὁ δὲ Ῥαδάμανθυσ διατρίβων εἰσ τὰσ νήσουσ τὰσ κατ’ ἀντικρὺ τῆσ Ιὠνίασ καὶ Καρίασ κειμένασ Ἔρυθρον μὲν κτίστην ἐποίησε τῆσ ἐπωνύμου πόλεωσ κατὰ τὴν Ἀσίαν, Οἰνοπίωνα δὲ τὸν Ἀριάδνησ τῆσ Μίνω υἱὸν κύριον τῆσ Χίου κατέστησε.

ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη πρὸ τῶν Τρωικῶν·

μετὰ δὲ τὴν Τροίασ ἅλωσιν Κᾶρεσ αὐξηθέντεσ ἐπὶ πλέον ἐθαλαττοκράτησαν, καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων κρατήσαντεσ τινὰσ μὲν ἰδίᾳ κατέσχον καὶ τοὺσ ἐν αὐταῖσ κατοικοῦντασ Κρῆτασ ἐξέβαλον, τινὰσ δὲ κοινῇ μετὰ τῶν προενοικούντων Κρητῶν κατῴκησαν. ὕστερον δὲ τῶν Ἑλλήνων αὐξηθέντων συνέβη τὰσ πλείουσ τῶν Κυκλάδων νήσων οἰκισθῆναι καὶ τοὺσ βαρβάρουσ Κᾶρασ ἐξ αὐτῶν ἐκπεσεῖν· περὶ ὧν τὰ κατὰ μέροσ ἐν τοῖσ οἰκείοισ χρόνοισ ἀναγράψομεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION