Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 83

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 83)

ὕστερον δὲ τῆσ κατὰ τὴν Λέσβον ἀποικίασ ἱκανοῖσ τισι χρόνοισ συνέβη τὴν νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Τένεδον κατοικισθῆναι τοιῷδέ τινι τρόπῳ. Τέννησ ἦν υἱὸσ μὲν Κύκνου τοῦ βασιλεύσαντοσ Κολώνησ τῆσ ἐν τῇ Τρῳάδι, ἀνὴρ δ’ ἐπίσημοσ δι’ ἀρετήν. οὗτοσ οἰκήτορασ ἀθροίσασ καὶ τὴν ὁρμὴν ἐκ τῆσ ἀντιπέρασ ἠπείρου ποιησάμενοσ, κατελάβετο νῆσον ἔρημον οὖσαν τὴν ὀνομαζομένην Λεύκοφρυν·

κατακληρουχήσασ δ’ αὐτὴν τοῖσ ὑπ’ αὐτὸν ταττομένοισ, καὶ κτίσασ ἐν αὐτῇ πόλιν, ὠνόμασεν ἀφ’ ἑαυτοῦ Τένεδον. πολιτευόμενοσ δὲ καλῶσ καὶ πολλὰ τοὺσ ἐγχωρίουσ εὐεργετήσασ ζῶν μὲν μεγάλησ ἀποδοχῆσ ἐτύγχανε, τελευτήσασ δ’ ἀθανάτων τιμῶν ἠξιώθη·

καὶ γὰρ τέμενοσ αὐτοῦ κατεσκεύασαν καὶ θυσίαισ ὡσ θεὸν ἐτίμων, ἃσ διετέλουν θύοντεσ μέχρι τῶν νεωτέρων καιρῶν. οὐ παραλειπτέον δ’ ἡμῖν περὶ τῶν παρὰ τοῖσ Τενεδίοισ μυθολογουμένων περὶ τοῦ κτίσαντοσ τὴν πόλιν Τέννου·

Κύκνον γάρ φασι τὸν πατέρα πιστεύσαντα γυναικὸσ διαβολαῖσ ἀδίκοισ τὸν υἱὸν Τέννην εἰσ λάρνακα θέντα καταποντίσαι· ταύτην δ’ ὑπὸ τοῦ κλύδωνοσ φερομένην προσενεχθῆναι τῇ Τενέδῳ, καὶ τὸν Τέννην παραδόξωσ σωθέντα θεῶν τινοσ προνοίᾳ τῆσ νήσου βασιλεῦσαι, καὶ γενόμενον ἐπιφανῆ διὰ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρετὰσ τυχεῖν ἀθανάτων τιμῶν. κατὰ δὲ τὰσ τῆσ μητρυιᾶσ διαβολὰσ αὐλητοῦ τινοσ ψευδῶσ καταμαρτυρήσαντοσ, νόμιμον ἔθεντο μηδένα αὐλητὴν εἰσ τὸ τέμενοσ εἰσιέναι. κατὰ δὲ τοὺσ Τρωικοὺσ χρόνουσ Ἀχιλλέωσ τὸν Τέννην ἀνελόντοσ καθ’ ὃν καιρὸν ἐπόρθησαν οἱ Ἕλληνεσ τὴν Τένεδον, νόμον ἔθεσαν οἱ Τενέδιοι μηδένα ἐξεῖναι ἐν τῷ τεμένει τοῦ κτίστου ὀνομάσαι Ἀχιλλέα.

περὶ μὲν οὖν τῆσ Τενέδου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ τὸ παλαιὸν οἰκησάντων τοιαῦτα μυθολογοῦσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION