Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 80

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 80)

τούτων δ’ ἡμῖν διευκρινημένων λείπεται περὶ τῶν ἐπιμιχθέντων ἐθνῶν τοῖσ Κρησὶ διελθεῖν. ὅτι μὲν οὖν πρῶτοι κατῴκησαν τὴν νῆσον οἱ προσαγορευθέντεσ μὲν Ἐτεόκρητεσ, δοκοῦντεσ δ’ ὑπάρχειν αὐτόχθονεσ, προειρήκαμεν· μετὰ δὲ τούτουσ πολλαῖσ γενεαῖσ ὕστερον Πελασγοὶ πλανώμενοι διὰ τὰσ συνεχεῖσ στρατείασ καὶ μεταναστάσεισ καταντήσαντεσ εἰσ τὴν Κρήτην μέροσ τῆσ νήσου κατῴκησαν. τρίτον δὲ γένοσ φασὶ τῶν Δωριέων παραβαλεῖν εἰσ τὴν νῆσον ἡγουμένου Τεκτάμου τοῦ Δώρου·

τούτου δὲ τοῦ λαοῦ μέροσ τὸ μὲν πλέον ἀθροισθῆναι λέγουσιν ἐκ τῶν περὶ τὸν Ὄλυμπον τόπων, τὸ δέ τι μέροσ ἐκ τῶν κατὰ τὴν Λακωνικὴν Ἀχαιῶν διὰ τὸ τὴν ἀφορμὴν τὸν Δῶρον ἐκ τῶν περὶ Μαλέαν τόπων ποιῆσαι. τέταρτον δὲ γένοσ συμμιγῆναί φασιν εἰσ τὴν Κρήτην μιγάδων βαρβάρων τῶν διὰ τὸν χρόνον ἐξομοιωθέντων τῇ διαλέκτῳ τοῖσ ἐγχωρίοισ Ἕλλησι. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺσ περὶ Μίνω καὶ Ῥαδάμανθυν ἰσχύσαντασ ὑπὸ μίαν ἀγαγεῖν συντέλειαν τὰ ἔθνη τὰ κατὰ τὴν νῆσον.

τὸ δὲ τελευταῖον μετὰ τὴν κάθοδον τῶν Ἡρακλειδῶν Ἀργεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι πέμποντεσ ἀποικίασ ἄλλασ τέ τινασ νήσουσ ἔκτισαν καὶ ταύτησ τῆσ νήσου κατακτησάμενοι πόλεισ τινὰσ ᾤκησαν ἐν αὐταῖσ· περὶ ὧν τὰ κατὰ μέροσ ἐν τοῖσ ἰδίοισ χρόνοισ ἀναγράψομεν. ἐπεὶ δὲ τῶν τὰ Κρητικὰ γεγραφότων οἱ πλεῖστοι διαφωνοῦσι πρὸσ ἀλλήλουσ, οὐ χρὴ θαυμάζειν ἐὰν μὴ πᾶσιν ὁμολογούμενα λέγωμεν·

τοῖσ γὰρ τὰ πιθανώτερα λέγουσι καὶ μάλιστα πιστευομένοισ ἐπηκολουθήσαμεν, ἃ μὲν Ἐπιμενίδῃ τῷ θεολόγῳ προσσχόντεσ, ἃ δὲ Δωσιάδῃ καὶ Σωσικράτει καὶ Λαοσθενίδᾳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION