Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 79

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 79)

Ῥαδάμανθυν δὲ λέγουσι τάσ τε κρίσεισ πάντων δικαιοτάτασ πεποιῆσθαι καὶ τοῖσ λῃσταῖσ καὶ ἀσεβέσι καὶ τοῖσ ἄλλοισ κακούργοισ ἀπαραίτητον ἐπενηνοχέναι τιμωρίαν. κατακτήσασθαι δὲ καὶ νήσουσ οὐκ ὀλίγασ καὶ τῆσ Ἀσίασ πολλὴν τῆσ παραθαλαττίου χώρασ, ἁπάντων ἑκουσίωσ παραδιδόντων ἑαυτοὺσ διὰ τὴν δικαιοσύνην. τὸν δὲ Ῥαδάμανθυν Ἐρύθρῳ μὲν ἑνὶ τῶν αὑτοῦ παίδων παραδοῦναι τὴν βασιλείαν τῶν δι’ ἐκεῖνον Ἐρυθρῶν ὀνομασθεισῶν, Οἰνοπίωνι δὲ τῷ Ἀριάδνησ τῆσ Μίνω Χίον ἐγχειρίσαι φασίν, ὃν ἔνιοι μυθολογοῦσι Διονύσου γενόμενον μαθεῖν παρὰ τοῦ πατρὸσ τὰ περὶ τὴν οἰνοποιίαν. τῶν δ’ ἄλλων τῶν περὶ αὐτὸν ἡγεμόνων ἑκάστῳ νῆσον ἢ πόλιν δωρήσασθαι λέγουσι τὸν Ῥαδάμανθυν, Θόαντι μὲν Λῆμνον, Ἐνυεῖ δὲ Κύρνον, Σταφύλῳ δὲ Πεπάρηθον, Εὐάνθει δὲ Μαρώνειαν, Ἀλκαίῳ δὲ Πάρον, Ἀνίωνι δὲ Δῆλον, Ἀνδρεῖ δὲ τὴν ἀπ’ ἐκείνου κληθεῖσαν Ἄνδρον.

διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῆσ περὶ αὐτὸν δικαιοσύνησ μεμυθολογῆσθαι δικαστὴν αὐτὸν ἀποδεδεῖχθαι καθ’ ᾅδου καὶ διακρίνειν τοὺσ εὐσεβεῖσ καὶ τοὺσ πονηρούσ. τετευχέναι δὲ τῆσ αὐτῆσ τιμῆσ καὶ τὸν Μίνω, βεβασιλευκότα νομιμώτατα καὶ μάλιστα δικαιοσύνησ πεφροντικότα. τὸν δὲ τρίτον ἀδελφὸν Σαρπηδόνα φασὶ μετὰ δυνάμεωσ εἰσ τὴν Ἀσίαν διαβάντα κατακτήσασθαι τοὺσ περὶ Λυκίαν τόπουσ.

Εὐάνδρον δὲ γενόμενον υἱὸν αὐτοῦ διαδέξασθαι τὴν ἐν Λυκίᾳ βασιλείαν, καὶ γήμαντα Δηιδάμειαν τὴν Βελλεροφόντου τεκνῶσαι Σαρπηδόνα τὸν ἐπὶ Τροίαν μὲν στρατεύσαντα , ὑπό τινων δὲ Διὸσ υἱὸν ὀνομαζόμενον. Μίνῳ δέ φασιν υἱοὺσ γενέσθαι Δευκαλίωνά τε καὶ Μόλον·

καὶ Δευκαλίωνοσ μὲν Ἰδομενέα, Μόλου δὲ Μηριόνην ὑπάρξαι. τούτουσ δὲ ναυσὶν ἐνενήκοντα στρατεῦσαι μετ’ Ἀγαμέμνονοσ εἰσ Ἴλιον, καὶ διασωθέντασ εἰσ τὴν πατρίδα τελευτῆσαι καὶ ταφῆσ ἐπιφανοῦσ ἀξιωθῆναι καὶ τιμῶν ἀθανάτων. καὶ τὸν τάφον αὐτῶν ἐν τῇ Κνωσῷ δεικνύουσιν, ἐπιγραφὴν ἔχοντα τοιάνδε, Κνωσίου Ἰδομενῆοσ ὁρ́α τάφον. αὐτὰρ ἐγώ τοι πλησίον ἵδρυμαι Μηριόνησ ὁ Μόλου. τούτουσ μὲν οὖν ὡσ ἡρ́ωασ ἐπιφανεῖσ τιμῶσιν οἱ Κρῆτεσ διαφερόντωσ, θύοντεσ καὶ κατὰ τοὺσ ἐν τοῖσ πολέμοισ κινδύνουσ ἐπικαλούμενοι βοηθούσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION