Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 75

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 75)

τῷ δ’ Ἑρμῇ προσάπτουσι τὰσ ἐν τοῖσ πολέμοισ γινομένασ ἐπικηρυκείασ καὶ διαλλαγὰσ καὶ σπονδὰσ καὶ τὸ τούτων σύσσημον κηρύκειον, ὃ φορεῖν εἰώθασιν οἱ περὶ τῶν τοιούτων τοὺσ λόγουσ ποιούμενοι καὶ διὰ τούτου τυγχάνοντεσ παρὰ τοῖσ πολεμίοισ ἀσφαλείασ· ὅθεν δὴ καὶ κοινὸν Ἑρμῆν ὠνομάσθαι, διὰ τὸ τὴν ὠφέλειαν ἀμφοτέροισ εἶναι κοινὴν τοῖσ ἐν τῷ πολέμῳ τὴν εἰρήνην μεταλαμβάνουσι. φασὶ δ’ αὐτὸν καὶ μέτρα καὶ σταθμὰ καὶ τὰ διὰ τῆσ ἐμπορίασ κέρδη πρῶτον ἐπινοῆσαι καὶ τὸ λάθρᾳ τὰ τῶν ἄλλων σφετερίζεσθαι.

παραδεδόσθαι δ’ αὐτὸν καὶ κήρυκα τῶν θεῶν, ἔτι δ’ ἄγγελον ἄριστον διὰ τὸ σαφῶσ αὐτὸν ἕκαστα τῶν εἰσ ἐντολὴν δοθέντων ἑρμηνεύειν· ἀφ’ οὗ καὶ τετευχέναι τῆσ προσηγορίασ αὐτὸν ταύτησ, οὐχ εὑρετὴν τῶν ὀνομάτων καὶ λέξεων γενόμενον, ὥσ τινέσ φασιν, ἀλλὰ τὸ τῆσ ἀπαγγελίασ ἄρτιον καὶ σαφὲσ ἐκπεπονηκότα περιττότερον τῶν ἄλλων. εἰσηγητὴν δ’ αὐτὸν καὶ παλαίστρασ γενέσθαι, καὶ τὴν ἀπὸ τῆσ χελώνησ λύραν ἐπινοῆσαι μετὰ τὴν Ἀπόλλωνοσ πρὸσ Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ἣν λέγεται τὸν Ἀπόλλωνα νικήσαντα καὶ τιμωρίαν ὑπὲρ τὴν ἀξίαν λαβόντα παρὰ τοῦ λειφθέντοσ μεταμεληθῆναι, καὶ τὰσ ἐκ τῆσ κιθάρασ χορδὰσ ἐκρήξαντα μέχρι τινὸσ χρόνου τῆσ ἐν αὐτῇ μουσικῆσ ἀποστῆναι.

Διόνυσον δὲ μυθολογοῦσιν εὑρετὴν γενέσθαι τῆσ τ’ ἀμπέλου καὶ τῆσ περὶ ταύτην ἐργασίασ, ἔτι δ’ οἰνοποιίασ καὶ τοῦ πολλοὺσ τῶν ἐκ τῆσ ὀπώρασ καρπῶν ἀποθησαυρίζεσθαι καὶ τὰσ χρείασ καὶ τὰσ τροφὰσ παρέχεσθαι τοῖσ ἀνθρώποισ ἐπὶ πολὺν χρόνον.

τοῦτον δὲ τὸν θεὸν γεγονέναι φασὶν ἐκ Διὸσ καὶ Φερσεφόνησ κατὰ τὴν Κρήτην, ὃν Ὀρφεὺσ κατὰ τὰσ τελετὰσ παρέδωκε διασπώμενον ὑπὸ τῶν Τιτάνων· πλείονασ γὰρ Διονύσουσ συμβαίνει γεγονέναι, περὶ ὧν ἡμεῖσ σαφέστερον τὰ κατὰ μέροσ ἐν οἰκειοτέροισ καιροῖσ ἀναγεγράφαμεν. οἱ δ’ οὖν Κρῆτεσ τῆσ παρ’ αὐτοῖσ γενέσεωσ τοῦ θεοῦ πειρῶνται σημεῖα φέρειν, λέγοντεσ ὅτι περὶ τὴν Κρήτην δύο νήσουσ κτίσασ ἐπὶ τῶν καλουμένων διδύμων κόλπων Διονυσιάδασ ἀφ’ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν, ὅπερ μηδαμοῦ τῆσ οἰκουμένησ αὐτὸν ἑτέρωθι πεποιηκέναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION