Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 74

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 74)

ταῖσ δὲ Μούσαισ δοθῆναι παρὰ τοῦ πατρὸσ τὴν τῶν γραμμάτων εὑρ́εσιν καὶ τὴν τῶν ἐπῶν σύνθεσιν τὴν προσαγορευομένην ποιητικήν. πρὸσ δὲ τοὺσ λέγοντασ, ὅτι Σύροι μὲν εὑρεταὶ τῶν γραμμάτων εἰσί, παρὰ δὲ τούτων Φοίνικεσ μαθόντεσ τοῖσ Ἕλλησι παραδεδώκασιν, οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ μετὰ Κάδμου πλεύσαντεσ εἰσ τὴν Εὐρώπην, καὶ διὰ τοῦτο τοὺσ Ἕλληνασ τὰ γράμματα Φοινίκεια προσαγορεύειν, φασὶ τοὺσ Φοίνικασ οὐκ ἐξ ἀρχῆσ εὑρεῖν, ἀλλὰ τοὺσ τύπουσ τῶν γραμμάτων μεταθεῖναι μόνον, καὶ τῇ τε γραφῇ ταύτῃ τοὺσ πλείστουσ τῶν ἀνθρώπων χρήσασθαι καὶ διὰ τοῦτο τυχεῖν τῆσ προειρημένησ προσηγορίασ. Ἥφαιστον δὲ λέγουσιν εὑρετὴν γενέσθαι τῆσ περὶ τὸν σίδηρον ἐργασίασ ἁπάσησ καὶ τῆσ περὶ τὸν χαλκὸν καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τὴν ἐκ τοῦ πυρὸσ ἐργασίαν ἐπιδέχεται, καὶ τὰσ ἄλλασ δὲ χρείασ τὰσ τοῦ πυρὸσ ἁπάσασ προσεξευρεῖν καὶ παραδοῦναι τοῖσ τε τὰσ τέχνασ ἐργαζομένοισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἅπασιν ἀνθρώποισ·

διόπερ οἱ τῶν τεχνῶν τούτων δημιουργοὶ τὰσ εὐχὰσ καὶ θυσίασ τούτῳ τῷ θεῷ μάλιστα ποιοῦσι, καὶ τὸ πῦρ οὗτοί τε καὶ πάντεσ ἄνθρωποι προσαγορεύουσιν Ἥφαιστον, εἰσ μνήμην καὶ τιμὴν ἀθάνατον τιθέμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆσ τῷ κοινῷ βίῳ δεδομένην εὐεργεσίαν.

τὸν Ἄρην δὲ μυθολογοῦσι πρῶτον κατασκευάσαι πανοπλίαν καὶ στρατιώτασ καθοπλίσαι καὶ τὴν ἐν ταῖσ μάχαισ ἐναγώνιον ἐνέργειαν εἰσηγήσασθαι, φονεύοντα τοὺσ ἀπειθοῦντασ τοῖσ θεοῖσ.

Ἀπόλλωνα δὲ τῆσ κιθάρασ εὑρετὴν ἀναγορεύουσι καὶ τῆσ κατ’ αὐτὴν μουσικῆσ·

ἔτι δὲ τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην ἐξενεγκεῖν διὰ τῆσ μαντικῆσ τέχνησ γινομένην, δι’ ἧσ τὸ παλαιὸν συνέβαινε θεραπείασ τυγχάνειν τοὺσ ἀρρωστοῦντασ· εὑρετὴν δὲ καὶ τοῦ τόξου γενόμενον διδάξαι τοὺσ ἐγχωρίουσ τὰ περὶ τὴν τοξείαν, ἀφ’ ἧσ αἰτίασ μάλιστα παρὰ τοῖσ Κρησὶν ἐζηλῶσθαι τὴν τοξικὴν καὶ τὸ τόξον Κρητικὸν ὀνομασθῆναι. Ἀπόλλωνοσ δὲ καὶ Κορωνίδοσ Ἀσκληπιὸν γενηθέντα, καὶ πολλὰ παρὰ τοῦ πατρὸσ τῶν εἰσ ἰατρικὴν μαθόντα, προσεξευρεῖν τήν τε χειρουργίαν καὶ τὰσ τῶν φαρμάκων σκευασίασ καὶ ῥιζῶν δυνάμεισ, καὶ καθόλου προβιβάσαι τὴν τέχνην ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ὡσ ἀρχηγὸν αὐτῆσ καὶ κτίστην τιμᾶσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION