Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 70

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 70)

περὶ δὲ τῆσ τοῦ Διὸσ γενέσεώσ τε καὶ βασιλείασ διαφωνεῖται· καί τινεσ μέν φασιν αὐτὸν μετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων τοῦ Κρόνου μετάστασιν εἰσ θεοὺσ διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν, οὐ βίᾳ κατισχύσαντα τὸν πατέρα, νομίμωσ δὲ καὶ δικαίωσ ἀξιωθέντα ταύτησ τῆσ τιμῆσ· τινὲσ δὲ μυθολογοῦσι τῷ Κρόνῳ γενέσθαι λόγιον περὶ τῆσ τοῦ Διὸσ γενέσεωσ, ὅτι παραιρήσεται τὴν βασιλείαν αὐτοῦ βιαίωσ ὁ γεννηθεὶσ παῖσ. διόπερ τὸν μὲν Κρόνον τὰ γεννώμενα παιδία πλεονάκισ ἀφανίζειν, τὴν δὲ Ῥέαν ἀγανακτήσασαν, καὶ μὴ δυναμένην μεταθεῖναι τὴν προαίρεσιν τἀνδρόσ, τὸν Δία τεκοῦσαν ἐν τῇ προσαγορευομένῃ Ἴδῃ κλέψαι καὶ δοῦναι λάθρᾳ τοῖσ Κούρησιν ἐκθρέψαι τοῖσ κατοικοῦσι πλησίον ὄρουσ τῆσ Ἴδησ.

τούτουσ δ ἀπενέγκαντασ εἴσ τι ἄντρον παραδοῦναι ταῖσ Νύμφαισ, παρακελευσαμένουσ τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι. αὗται δὲ μέλι καὶ γάλα μίσγουσαι τὸ παιδίον ἔθρεψαν καὶ τῆσ αἰγὸσ τῆσ ὀνομαζομένησ Ἀμαλθείασ τὸν μαστὸν εἰσ διατροφὴν παρείχοντο.

σημεῖα δὲ πολλὰ μέχρι τοῦ νῦν διαμένειν τῆσ γενέσεωσ καὶ διατροφῆσ τοῦ θεοῦ τούτου κατὰ τὴν νῆσον. φερομένου μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Κουρήτων αὐτοῦ νηπίου φασὶν ἀποπεσεῖν τὸν ὀμφαλὸν περὶ τὸν ποταμὸν τὸν καλούμενον Τρίτωνα, καὶ τὸ χωρίον τε τοῦτο καθιερωθὲν ἀπὸ τοῦ τότε συμβάντοσ Ὀμφαλὸν προσαγορευθῆναι καὶ τὸ περικείμενον πεδίον ὁμοίωσ Ὀμφάλειον.

κατὰ δὲ τὴν Ἴδην, ἐν ᾗ συνέβη τραφῆναι τὸν θεόν, τό τε ἄντρον ἐν ᾧ τὴν δίαιταν εἶχε καθιέρωται καὶ οἱ περὶ αὐτὸ λειμῶνεσ ὁμοίωσ ἀνεῖνται περὶ τὴν ἀκρώρειαν ὄντεσ. τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον καὶ μυθολογούμενον περὶ τῶν μελιττῶν οὐκ ἄξιον παραλιπεῖν·

τὸν γὰρ θεόν φασιν ἀθάνατον μνήμην τῆσ πρὸσ αὐτὰσ οἰκειότητοσ διαφυλάξαι βουλόμενον ἀλλάξαι μὲν τὴν χρόαν αὐτῶν καὶ ποιῆσαι χαλκῷ χρυσοειδεῖ παραπλησίαν, τοῦ τόπου δ’ ὄντοσ ὑψηλοῦ καθ’ ὑπερβολήν, καὶ πνευμάτων τε μεγάλων ἐν αὐτῷ γινομένων καὶ χιόνοσ πολλῆσ πιπτούσησ, ἀνεπαισθήτουσ αὐτὰσ καὶ ἀπαθεῖσ ποιῆσαι, δυσχειμερωτάτουσ τόπουσ νεμομένασ. τῇ θρεψάσῃ δ’ αἰγὶ τιμάσ τέ τινασ ἄλλασ ἀπονεῖμαι καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπ’ αὐτῆσ λαβεῖν, αἰγίοχον ἐπονομασθέντα.

ἀνδρωθέντα δ’ αὐτόν φασι πρῶτον πόλιν κτίσαι περὶ τὴν Δίκταν, ὅπου καὶ τὴν γένεσιν αὐτοῦ γενέσθαι μυθολογοῦσιν· ἧσ ἐκλειφθείσησ ἐν τοῖσ ὕστερον χρόνοισ διαμένειν ἔτι καὶ νῦν ἑρ́ματα τῶν θεμελίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION