Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 68

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 68)

Κρόνου δὲ καὶ Ῥέασ λέγεται γενέσθαι τήν τε Ἑστίαν καὶ Δήμητραν καὶ Ἥραν, ἔτι δὲ Δία καὶ Ποσειδῶνα καὶ Αἵδην. τούτων δὲ λέγεται τὴν μὲν Ἑστίαν τὴν τῶν οἰκιῶν κατασκευὴν εὑρεῖν, καὶ διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην παρὰ πᾶσι σχεδὸν ἀνθρώποισ ἐν πάσαισ οἰκίαισ καθιδρυθῆναι, τιμῶν καὶ θυσιῶν τυγχάνουσαν· Δήμητραν δέ, τοῦ σίτου φυομένου μὲν ὡσ ἔτυχε μετὰ τῆσ ἄλλησ βοτάνησ, ἀγνοουμένου δὲ παρ’ ἀνθρώποισ, πρώτην συγκομίσαι καὶ τὴν κατεργασίαν αὐτοῦ καὶ φυλακὴν ἐπινοῆσαι καὶ σπείρειν καταδεῖξαι. εὑρεῖν μὲν οὖν αὐτὴν τὸν σῖτον πρὸ τοῦ γεννῆσαι τὴν θυγατέρα Φερσεφόνην, μετὰ δὲ τὴν ταύτησ γένεσιν καὶ τὴν ὑπὸ Πλούτωνοσ ἁρπαγὴν ἐμπρῆσαι πάντα τὸν καρπὸν διά τε τὴν ἔχθραν τὴν πρὸσ τὸν Δία καὶ τὴν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ λύπην.

μετὰ δὲ τὴν εὑρ́εσιν τῆσ Φερσεφόνησ διαλλαγῆναί τε τῷ Διὶ καὶ τῷ Τριπτολέμῳ ἀποδοῦναι τὸν τοῦ σίτου σπόρον, ᾧ συντάξαι πᾶσιν ἀνθρώποισ μεταδοῦναι τῆσ τε δωρεᾶσ καὶ τὰ περὶ τὴν ἐργασίαν τοῦ σπόρου διδάξαι. λέγουσι δέ τινεσ ὅτι καὶ νόμουσ εἰσηγήσατο, καθ’ οὓσ ἀλλήλοισ τὸ δίκαιον διδόναι συνειθίσθησαν ἄνθρωποι, καὶ τὴν παραδοῦσαν αὐτοῖσ θεὰν θεσμοφόρον ἀπὸ τούτων προσηγόρευσαν.

μεγίστων γὰρ ἀγαθῶν ἀνθρώποισ αἰτίαν γενομένην ἐπιφανεστάτων τυχεῖν τιμῶν καὶ θυσιῶν, ἔτι δ’ ἑορτῶν καὶ πανηγύρεων μεγαλοπρεπῶν, οὐ παρ’ Ἕλλησι μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσι σχεδὸν τοῖσ βαρβάροισ, ὅσοι τῆσ τροφῆσ ταύτησ ἐκοινώνησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION