Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 67

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 67)

Ὑπερίονα δέ φασι τοῦ τε ἡλίου τὴν κίνησιν καὶ σελήνησ καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ἔτι δὲ τὰσ ὡρ́ασ τὰσ συντελουμένασ ὑπὸ τούτων, πρῶτον ἐξ ἐπιμελείασ καὶ παρατηρήσεωσ κατανοήσαντα τοῖσ ἄλλοισ εἰσ γνῶσιν παραδοῦναι, καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν πατέρα τούτων ὀνομασθῆναι, καθαπερεὶ γεγεννηκότα τὴν τούτων θεωρίαν καὶ φύσιν. καὶ Κοίου μὲν καὶ Φοίβησ Λητὼ γενέσθαι, Ιἀπετοῦ δὲ Προμηθέα τὸν παραδεδομένον μὲν ὑπό τινων μυθογράφων ὅτι τὸ πῦρ κλέψασ παρὰ τῶν θεῶν ἔδωκε τοῖσ ἀνθρώποισ, πρὸσ δ’ ἀλήθειαν εὑρετὴν γενόμενον τῶν πυρείων, ἐξ ὧν ἐκκάεται τὸ πῦρ.

τῶν δὲ Τιτανίδων φασὶ Μνημοσύνην λογισμοὺσ εὑρεῖν καὶ τὰσ τῶν ὀνομάτων θέσεισ ἑκάστῳ τῶν ὄντων τάξαι, δι’ ὧν καὶ δηλοῦμεν ἕκαστα καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ ὁμιλοῦμεν· ἅ τινεσ τὸν Ἑρμῆν φασιν εἰσηγήσασθαι.

προσάπτουσι δὲ τῇ θεῷ ταύτῃ καὶ τὰ πρὸσ ἀνανέωσιν καὶ μνήμην γινόμενα παρὰ τοῖσ ἀνθρώποισ, ἀφ’ ὧν δὴ καὶ τῆσ προσηγορίασ τυχεῖν αὐτὴν ταύτησ. Θέμιν δὲ μυθολογοῦσι μαντείασ καὶ θυσίασ καὶ θεσμοὺσ τοὺσ περὶ τῶν θεῶν πρώτην εἰσηγήσασθαι καὶ τὰ περὶ τὴν εὐνομίαν καὶ εἰρήνην καταδεῖξαι.

διὸ καὶ θεσμοφύλακασ καὶ θεσμοθέτασ ὀνομάζεσθαι τοὺσ τὰ περὶ τοὺσ θεοὺσ ὅσια καὶ τοὺσ τῶν ἀνθρώπων νόμουσ διαφυλάττοντασ· καὶ τὸν Ἀπόλλω, καθ’ ὃν δὴ χρόνον τοὺσ χρησμοὺσ διδόναι μέλλει, θεμιστεύειν λέγομεν ἀπὸ τοῦ τὴν Θέμιν εὑρέτριαν γεγονέναι τῶν χρησμῶν. οὗτοι μὲν οὖν οἱ θεοὶ πολλὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον εὐεργετήσαντεσ οὐ μόνον ἀθανάτων τιμῶν ἠξιώθησαν, ἀλλὰ καὶ πρῶτοι τὸν Ὄλυμπον ἐνομίσθησαν οἰκεῖν μετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION