Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 63

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 63)

ἐν δὲ τοῖσ ὕστερον χρόνοισ ἐπὶ τοσοῦτον ἔλαβε τὸ ἱερὸν αὔξησιν τῆσ Ἡμιθέασ, ὥστε μὴ μόνον παρὰ τοῖσ ἐγχωρίοισ καὶ τοῖσ περιοίκοισ τιμᾶσθαι διαφερόντωσ, ἀλλὰ καὶ τοὺσ μακρὰν οἰκοῦντασ εἰσ αὐτὸ φιλοτίμωσ φοιτᾶν, καὶ θυσίαισ τε μεγαλοπρεπέσι καὶ ἀναθήμασιν ἀξιολόγοισ τιμᾶν, τὸ δὲ μέγιστον, Πέρσασ ἡγουμένουσ τῆσ Ἀσίασ καὶ πάντα τὰ τῶν Ἑλλήνων ἱερὰ συλῶντασ μόνου τοῦ τῆσ Ἡμιθέασ τεμένουσ ἀποσχέσθαι, τούσ τε λῃστὰσ τοὺσ πάντα διαρπάζοντασ μόνον τοῦτο ἀφεῖναι παντελῶσ ἄσυλον, καίπερ ἀτείχιστον ὑπάρχον καὶ ἀκίνδυνον ἔχον τὴν ἁρπαγήν. αἰτίαν δὲ τῆσ ἐπὶ πλέον αὐξήσεωσ φέρουσι τὴν κοινὴν εἰσ ἀνθρώπουσ εὐεργεσίαν·

τοῖσ τε γὰρ κάμνουσι κατὰ τοὺσ ὕπνουσ ἐφισταμένην φανερῶσ διδόναι τὴν θεραπείαν καὶ πολλοὺσ τοῖσ ἀπεγνωσμένοισ πάθεσι συνεχομένουσ ὑγιασθῆναι· πρὸσ δὲ τούτοισ τὰσ δυστοκούσασ τῶν γυναικῶν τῆσ ἐν ταῖσ ὠδῖσι ταλαιπωρίασ καὶ κινδύνων ἀπαλλάττειν τὴν θεόν. διὸ καὶ πολλῶν ἐκ παλαιῶν χρόνων σεσωσμένων πεπλήρωται τὸ τέμενοσ ἀναθημάτων, καὶ ταῦτα οὔθ’ ὑπὸ φυλάκων οὔθ’ ὑπὸ τείχουσ ὀχυροῦ φυλαττόμενα, ἀλλ’ ὑπὸ τῆσ συνήθουσ δεισιδαιμονίασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION