Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 62

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 62)

ἔστι δ’ ἐν Καστάβῳ τῆσ Χερρονήσου ἱερὸν ἅγιον Ἡμιθέασ, ἧσ τὴν περιπέτειαν οὐκ ἄξιον παραλιπεῖν. πολλοὶ μὲν οὖν καὶ ποικίλοι λόγοι περὶ ταύτησ παραδέδονται· τὸν δ’ ἐπικρατοῦντα καὶ συμφωνούμενον παρὰ τοῖσ ἐγχωρίοισ διέξιμεν. Σταφύλου γὰρ καὶ Χρυσοθέμιδόσ φασι γενέσθαι τρεῖσ θυγατέρασ, Μολπαδίαν καὶ Ῥοιὼ καὶ Παρθένον ὄνομα. καὶ τῇ μὲν Ῥοιοῖ τὸν Ἀπόλλωνα μιγέντα ἔγκυον ποιῆσαι· τὸν δὲ πατέρα αὐτῆσ ὡσ ὑπ’ ἀνθρώπου τῆσ φθορᾶσ γεγενημένησ ὀργισθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο τὴν θυγατέρα εἰσ λάρνακα συγκλείσαντα βαλεῖν εἰσ τὴν θάλατταν. προσενεχθείσησ δὲ τῆσ λάρνακοσ τῇ Δήλῳ τεκεῖν ἄρρενα, καὶ προσαγορεῦσαι τὸ παιδίον Ἄνιον.

τὴν δὲ Ῥοιὼ παραδόξωσ σωθεῖσαν ἀναθεῖναι τὸ βρέφοσ ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Ἀπόλλωνοσ, καὶ ἐπεύξασθαι τῷ θεῷ, εἰ ἔστιν ἐξ ἐκείνου, σώζειν αὐτό. τὸν δ’ Ἀπόλλωνα μυθολογοῦσι τότε μὲν κρύψαι τὸ παιδίον, ὕστερον δὲ φροντίσαντα τῆσ τροφῆσ διδάξαι τὴν μαντικήν, καί τινασ αὐτῷ περιτιθέναι μεγάλασ τιμάσ. τὰσ δὲ τῆσ φθαρείσησ ἀδελφὰσ Μολπαδίαν καὶ Παρθένον φυλαττούσασ τὸν τοῦ πατρὸσ οἶνον, προσφάτωσ κατ’ ἀνθρώπουσ εὑρημένον, εἰσ ὕπνον κατενεχθῆναι·

καθ’ ὃν δὴ καιρὸν τὰσ τρεφομένασ παρ’ αὐτοῖσ ὗσ εἰσελθεῖν, καὶ τόν τε ἔχοντα τὸν οἶνον κέραμον συντρῖψαι καὶ τὸν οἶνον διαφθεῖραι. τὰσ δὲ παρθένουσ μαθούσασ τὸ γεγονόσ, καὶ φοβηθείσασ τὸ ἀπότομον τοῦ πατρόσ, φυγεῖν ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ ἀπό τινων πετρῶν ὑψηλῶν ἑαυτὰσ ῥῖψαι. Ἀπόλλωνα δὲ διὰ τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸσ τὴν ἀδελφὴν ὑπολαβόντα τὰσ κόρασ εἰσ τὰσ ἐν Χερρονήσῳ πόλεισ καταστῆσαι.

καὶ τὴν μὲν ὀνομαζομένην Παρθένον ἐποίησεν ἐν Βουβαστῷ τῆσ Χερρονήσου τιμὰσ ἔχειν καὶ τέμενοσ, Μολπαδίαν δὲ εἰσ Κάσταβον ἐλθοῦσαν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ γενομένην ἐπιφάνειαν Ἡμιθέαν ὠνομάσθαι καὶ τιμᾶσθαι παρὰ πᾶσι τοῖσ ἐν Χερρονήσῳ. ἐν δὲ ταῖσ θυσίαισ αὐτῆσ διὰ τὸ συμβὰν περὶ τὸν οἶνον πάθοσ τὰσ μὲν σπονδὰσ μελικράτῳ ποιοῦσι, τὸν δ’ ἁψάμενον ἢ φαγόντα ὑὸσ οὐ νόμιμον προσελθεῖν πρὸσ τὸ τέμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION