Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 60

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 60)

ἐπεὶ δὲ ταῖσ Ῥοδίων πράξεσι τῆσ κατ’ ἀντιπέρασ Χερρονήσου ἔνια συμπεπλέχθαι συμβέβηκεν, οὐκ ἀνοίκειον ἡγοῦμαι περὶ αὐτῶν διελθεῖν. ἡ Χερρόνησοσ τοίνυν τὸ παλαιόν, ὡσ μέν τινέσ φασιν, ἀπὸ τοῦ τόπου τῆσ φύσεωσ ὄντοσ ἰσθμώδουσ ταύτησ ἔτυχε τῆσ προσηγορίασ· ὡσ δέ τινεσ ἀναγεγράφασιν, ἀπὸ τοῦ δυναστεύσαντοσ τῶν τόπων ὄνομα Χερρονήσου προσηγόρευται. οὐ πολλῷ δ’ ὕστερον τῆσ τούτου δυναστείασ λέγεται πέντε Κούρητασ ἐκ Κρήτησ εἰσ αὐτὴν περαιωθῆναι·

τούτουσ δ’ ἀπογόνουσ γεγονέναι τῶν ὑποδεξαμένων Δία παρὰ τῆσ μητρὸσ Ῥέασ καὶ θρεψάντων ἐν τοῖσ κατὰ τὴν Κρήτην Ἰδαίοισ ὄρεσι. στόλῳ δ’ ἀξιολόγῳ πλεύσαντασ εἰσ τὴν Χερρόνησον τοὺσ μὲν κατοικοῦντασ αὐτὴν Κᾶρασ ἐκβαλεῖν, αὐτοὺσ δὲ κατοικήσαντασ τὴν μὲν χώραν εἰσ πέντε μέρη διελεῖν, καὶ πόλιν ἕκαστον κτίσαι θέμενον ἀφ’ ἑαυτοῦ τὴν προσηγορίαν.

οὐ πολὺ δὲ τούτων κατόπιν Ἴναχον τὸν Ἀργείων βασιλέα, ἀφανισθείσησ τῆσ θυγατρὸσ Ιοὖσ, ἐξαποστεῖλαι Κύρνον, ἕνα τῶν ἡγεμονικῶν ἀνδρῶν, δόντα αὐτῷ στόλον ἀξιόλογον, καὶ προστάξαι ζητεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τὴν Ιὤ, καὶ μὴ ἐπανελθεῖν, ἐὰν μὴ ταύτησ ἐγκρατὴσ γένηται.

ὁ δὲ Κύρνοσ ἐπὶ πολλὰ μέρη τῆσ οἰκουμένησ πλανηθεὶσ καὶ μὴ δυνάμενοσ εὑρεῖν ταύτην, κατέπλευσε τῆσ Καρίασ εἰσ τὴν προειρημένην Χερρόνησον·

ἀπογνοὺσ δὲ τὴν εἰσ οἶκον ἀνακομιδὴν κατῴκησεν ἐν τῇ Χερρονήσῳ, καὶ τὰ μὲν πείσασ, τὰ δ’ ἀναγκάσασ ἐβασίλευσε μέρουσ τῆσ χώρασ καὶ πόλιν ἔκτισεν ὁμώνυμον ἑαυτῷ Κύρνον· πολιτευόμενοσ δὲ δημοτικῶσ μεγάλησ ἀποδοχῆσ ἐτύγχανε παρὰ τοῖσ συμπολιτευομένοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION