Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 58

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 58)

κατὰ δὲ τούτουσ τοὺσ χρόνουσ Δαναὸσ ἔφυγεν ἐξ Αἰγύπτου μετὰ τῶν θυγατέρων· καταπλεύσασ δὲ τῆσ Ῥοδίασ εἰσ Λίνδον καὶ προσδεχθεὶσ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, ἱδρύσατο τῆσ Ἀθηνᾶσ ἱερὸν καὶ τὸ ἄγαλμα τῆσ θεοῦ καθιέρωσε. τῶν δὲ τοῦ Δαναοῦ θυγατέρων τρεῖσ ἐτελεύτησαν κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τὴν ἐν τῇ Λίνδῳ, αἱ δ’ ἄλλαι μετὰ τοῦ πατρὸσ Δαναοῦ εἰσ Ἄργοσ ἐξέπλευσαν. μικρὸν δ’ ὕστερον τούτων τῶν χρόνων Κάδμοσ ὁ Ἀγήνοροσ, ἀπεσταλμένοσ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ κατὰ ζήτησιν τῆσ Εὐρώπησ, κατέπλευσεν εἰσ τὴν Ῥοδίαν·

κεχειμασμένοσ δ’ ἰσχυρῶσ κατὰ τὸν πλοῦν καὶ πεποιημένοσ εὐχὰσ ἱδρύσασθαι Ποσειδῶνοσ ἱερόν, διασωθεὶσ ἱδρύσατο κατὰ τὴν νῆσον τοῦ θεοῦ τούτου τέμενοσ καὶ τῶν Φοινίκων ἀπέλιπέ τινασ τοὺσ ἐπιμελησομένουσ. οὗτοι δὲ καταμιγέντεσ Ιἀλυσίοισ διετέλεσαν συμπολιτευόμενοι τούτοισ· ἐξ ὧν φασι τοὺσ ἱερεῖσ κατὰ γένοσ διαδέχεσθαι τὰσ ἱερωσύνασ. ὁ δ’ οὖν Κάδμοσ καὶ τὴν Λινδίαν Ἀθηνᾶν ἐτίμησεν ἀναθήμασιν, ἐν οἷσ ἦν χαλκοῦσ λέβησ ἀξιόλογοσ κατεσκευασμένοσ εἰσ τὸν ἀρχαῖον ῥυθμόν·

οὗτοσ δ’ εἶχεν ἐπιγραφὴν Φοινικικοῖσ γράμμασιν, ἅ φασι πρῶτον ἐκ Φοινίκησ εἰσ τὴν Ἑλλάδα κομισθῆναι. μετὰ δὲ ταῦτα τῆσ Ῥοδίασ γῆσ ἀνείσησ ὄφεισ ὑπερμεγέθεισ συνέβη πολλοὺσ τῶν ἐγχωρίων ὑπὸ τῶν ὄφεων διαφθαρῆναι·

διόπερ οἱ περιλειφθέντεσ ἔπεμψαν εἰσ Δῆλον τοὺσ ἐπερωτήσοντασ τὸν θεὸν περὶ τῆσ τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆσ. τοῦ δ’ Ἀπόλλωνοσ προστάξαντοσ αὐτοῖσ παραλαβεῖν Φόρβαντα μετὰ τῶν συνακολουθούντων αὐτῷ, καὶ μετὰ τούτων κατοικεῖν τὴν Ῥόδον·

οὗτοσ δ’ ἦν υἱὸσ μὲν Λαπίθου, διέτριβε δὲ περὶ Θετταλίαν μετὰ πλειόνων, ζητῶν χώραν εἰσ κατοίκησιν· τῶν δὲ Ῥοδίων μεταπεμψαμένων αὐτὸν κατὰ τὴν μαντείαν καὶ μεταδόντων τῆσ χώρασ, ὁ μὲν Φόρβασ ἀνεῖλε τοὺσ ὄφεισ, καὶ τὴν νῆσον ἐλευθερώσασ τοῦ φόβου, κατῴκησεν ἐν τῇ Ῥοδίᾳ, γενόμενοσ δὲ καὶ τἄλλα ἀνὴρ ἀγαθὸσ ἔσχε τιμὰσ ἡρωικὰσ μετὰ τὴν τελευτήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION