Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 56

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 56)

χρόνῳ δ’ ὕστερον προαισθομένουσ τοὺσ Τελχῖνασ τὸν μέλλοντα γίνεσθαι κατακλυσμὸν ἐκλιπεῖν τὴν νῆσον καὶ διασπαρῆναι. λύκον δ’ ἐκ τούτων παραγενόμενον εἰσ τὴν Λυκίαν Ἀπόλλωνοσ Λυκίου ἱερὸν ἱδρύσασθαι παρὰ τὸν Ξάνθον ποταμόν. τοῦ δὲ κατακλυσμοῦ γενομένου τοὺσ μὲν ἄλλουσ διαφθαρῆναι, τῆσ δὲ νήσου διὰ τὴν ἐπομβρίαν ἐπιπολασάντων τῶν ὑγρῶν λιμνάσαι τοὺσ ἐπιπέδουσ τόπουσ, ὀλίγουσ δ’ εἰσ τὰ μετέωρα τῆσ νήσου συμφυγόντασ διασωθῆναι·

ἐν οἷσ ὑπάρχειν καὶ τοὺσ Διὸσ παῖδασ. ἥλιον δὲ κατὰ μὲν τὸν μῦθον ἐρασθέντα τῆσ Ῥόδου τήν τε νῆσον ἀπ’ αὐτῆσ ὀνομάσαι Ῥόδον καὶ τὸ ἐπιπολάζον ὕδωρ ἀφανίσαι·

ὁ δ’ ἀληθὴσ λόγοσ ὅτι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ σύστασιν τῆσ νήσου πηλώδουσ οὔσησ ἔτι καὶ μαλακῆσ, τὸν ἥλιον ἀναξηράναντα τὴν πολλὴν ὑγρότητα ζωογονῆσαι τὴν γῆν, καὶ γενέσθαι τοὺσ κληθέντασ ἀπ’ αὐτοῦ Ἡλιάδασ, ἑπτὰ τὸν ἀριθμόν, καὶ ἄλλουσ ὁμοίωσ λαοὺσ αὐτόχθονασ. ἀκολούθωσ δὲ τούτοισ νομισθῆναι τὴν νῆσον ἱερὰν Ἡλίου καὶ τοὺσ μετὰ ταῦτα γενομένουσ Ῥοδίουσ διατελέσαι περιττότερον τῶν ἄλλων θεῶν τιμῶντασ τὸν Ἥλιον ὡσ ἀρχηγὸν τοῦ γένουσ αὐτῶν.

εἶναι δὲ τοὺσ ἑπτὰ υἱοὺσ Ὄχιμον, Κέρκαφον, Μάκαρα, Ἀκτῖνα, Τενάγην, Τριόπαν, Κάνδαλον, θυγατέρα δὲ μίαν, Ἠλεκτρυώνην, ἣν ἔτι παρθένον οὖσαν μεταλλάξαι τὸν βίον καὶ τιμῶν τυχεῖν παρὰ Ῥοδίοισ ἡρωικῶν.

ἀνδρωθεῖσι δὲ τοῖσ Ἡλιάδαισ εἰπεῖν τὸν Ἥλιον, ὅτι οἵτινεσ ἂν Ἀθηνᾷ θύσωσι πρῶτοι, παρ’ ἑαυτοῖσ ἕξουσι τὴν θεόν· τὸ δ’ αὐτὸ λέγεται διασαφῆσαι τοῖσ τὴν Ἀττικὴν κατοικοῦσι. διὸ καί φασι τοὺσ μὲν Ἡλιάδασ διὰ τὴν σπουδὴν ἐπιλαθομένουσ ἐνεγκεῖν πῦρ ἐπιθεῖναι τὰ θύματα, τὸν δὲ τότε βασιλεύοντα τῶν Ἀθηναίων Κέκροπα ἐπὶ τοῦ πυρὸσ θῦσαι ὕστερον.

διόπερ φασὶ διαμένειν μέχρι τοῦ νῦν τὸ κατὰ τὴν θυσίαν ἴδιον ἐν τῇ Ῥόδῳ, καὶ τὴν θεὸν ἐν αὐτῇ καθιδρῦσθαι.

περὶ μὲν οὖν τῶν ἀρχαιολογουμένων παρὰ Ῥοδίοισ οὕτω τινὲσ μυθολογοῦσιν· ἐν οἷσ ἐστι καὶ Ζήνων ὁ τὰ περὶ ταύτησ συνταξάμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION