Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 55

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 55)

τὴν δὲ νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Ῥόδον πρῶτοι κατῴκησαν οἱ προσαγορευόμενοι Τελχῖνεσ· οὗτοι δ’ ἦσαν υἱοὶ μὲν Θαλάττησ, ὡσ ὁ μῦθοσ παραδέδωκε, μυθολογοῦνται δὲ μετὰ Καφείρασ τῆσ Ὠκεανοῦ θυγατρὸσ ἐκθρέψαι Ποσειδῶνα, Ῥέασ αὐτοῖσ παρακαταθεμένησ τὸ βρέφοσ. γενέσθαι δ’ αὐτοὺσ καὶ τεχνῶν τινων εὑρετὰσ καὶ ἄλλων τῶν χρησίμων εἰσ τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων εἰσηγητάσ.

ἀγάλματά τε θεῶν πρῶτοι κατασκευάσαι λέγονται, καί τινα τῶν ἀρχαίων ἀφιδρυμάτων ἀπ’ ἐκείνων ἐπωνομάσθαι· παρὰ μὲν γὰρ Λινδίοισ Ἀπόλλωνα Τελχίνιον προσαγορευθῆναι, παρὰ δὲ Ιἀλυσίοισ Ἥραν καὶ Νύμφασ Τελχινίασ, παρὰ δὲ Καμειρεῦσιν Ἥραν Τελχινίαν. λέγονται δ’ οὗτοι καὶ γόητεσ γεγονέναι καὶ παράγειν ὅτε βούλοιντο νέφη τε καὶ ὄμβρουσ καὶ χαλάζασ, ὁμοίωσ δὲ καὶ χιόνα ἐφέλκεσθαι·

ταῦτα δὲ καθάπερ καὶ τοὺσ μάγουσ ποιεῖν ἱστοροῦσιν. ἀλλάττεσθαι δὲ καὶ τὰσ ἰδίασ μορφάσ, καὶ εἶναι φθονεροὺσ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῶν τεχνῶν. Ποσειδῶνα δὲ ἀνδρωθέντα ἐρασθῆναι Ἁλίασ τῆσ τῶν Τελχίνων ἀδελφῆσ, καὶ μιχθέντα γεννῆσαι παῖδασ ἓξ μὲν ἄρρενασ, μίαν δὲ θυγατέρα Ῥόδον, ἀφ’ ἧσ τὴν νῆσον ὀνομασθῆναι.

γενέσθαι δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τοῖσ πρὸσ ἑώ μέρεσι τῆσ νήσου τοὺσ κληθέντασ γίγαντασ·

ὅτε δὴ καὶ Ζεὺσ λέγεται καταπεπολεμηκὼσ Τιτᾶνασ ἐρασθῆναι μιᾶσ τῶν νυμφῶν Ἱμαλίασ ὀνομαζομένησ, καὶ τρεῖσ ἐξ αὐτῆσ τεκνῶσαι παῖδασ, Σπαρταῖον, Κρόνιον, Κύτον. κατὰ δὲ τὴν τούτων ἡλικίαν φασὶν Ἀφροδίτην ἐκ Κυθήρων κομιζομένην εἰσ Κύπρον καὶ προσορμιζομένην τῇ νήσῳ κωλυθῆναι ὑπὸ τῶν Ποσειδῶνοσ υἱῶν, ὄντων ὑπερηφάνων καὶ ὑβριστῶν·

τῆσ δὲ θεοῦ διὰ τὴν ὀργὴν ἐμβαλούσησ αὐτοῖσ μανίαν, μιγῆναι αὐτοὺσ βίᾳ τῇ μητρὶ καὶ πολλὰ κακὰ δρᾶν τοὺσ ἐγχωρίουσ. Ποσειδῶνα δὲ τὸ γεγονὸσ αἰσθόμενον τοὺσ υἱοὺσ κρύψαι κατὰ γῆσ διὰ τὴν πεπραγμένην αἰσχύνην, οὓσ κληθῆναι προσηῴουσ δαίμονασ·

ἁλίαν δὲ ῥίψασαν ἑαυτὴν εἰσ τὴν θάλατταν Λευκοθέαν ὀνομασθῆναι καὶ τιμῆσ ἀθανάτου τυχεῖν παρὰ τοῖσ ἐγχωρίοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION