Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 54

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 54)

Κάλυδναν δὲ καὶ Νίσυρον τὸ μὲν ἀρχαῖον Κᾶρεσ κατῴκησαν, μετὰ δὲ ταῦτα Θετταλὸσ ὁ Ἡρακλέουσ ἀμφοτέρασ τὰσ νήσουσ κατεκτήσατο. διόπερ Ἄντιφόσ τε καὶ Φείδιπποσ οἱ Κῴων βασιλεῖσ στρατεύοντεσ εἰσ Ἴλιον ἦρχον τῶν πλεόντων ἐκ τῶν προειρημένων νήσων. κατὰ δὲ τὸν ἐκ Τροίασ ἀπόπλουν τέτταρεσ τῶν Ἀγαμέμνονοσ νεῶν ἐξέπεσον περὶ Κάλυδναν, καὶ τοῖσ ἐγχωρίοισ καταμιγέντεσ κατῴκησαν.

οἱ δὲ τὴν Νίσυρον τὸ παλαιὸν οἰκήσαντεσ ὑπὸ σεισμῶν διεφθάρησαν·

ὕστερον δὲ Κῷοι, καθάπερ τὴν Κάλυδναν, ταύτην κατῴκησαν· μετὰ δὲ ταῦτα φθορᾶσ ἀνθρώπων ἐν τῇ νήσῳ γενομένησ οἱ Ῥόδιοι ἐποίκουσ εἰσ αὐτὴν ἀπέστειλαν. τὴν δὲ Κάρπαθον πρῶτοι μὲν ᾤκησαν τῶν μετὰ Μίνω τινὲσ συστρατευσαμένων, καθ’ ὃν χρόνον ἐθαλαττοκράτησε πρῶτοσ τῶν Ἑλλήνων·

ὕστερον δὲ πολλαῖσ γενεαῖσ Ιὄκλοσ ὁ Δημολέοντοσ, Ἀργεῖοσ ὢν τὸ γένοσ, κατά τι λόγιον ἀποικίαν ἀπέστειλεν εἰσ τὴν Κάρπαθον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION