Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 53

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 53)

τὴν δὲ νῆσον τὴν Σύμην ὀνομαζομένην, τὸ παλαιὸν ἔρημον οὖσαν, πρῶτοι κατῴκησαν οἱ μετὰ Τρίοποσ ἀφικόμενοι, ὧν ἡγεῖτο Χθόνιοσ ὁ Ποσειδῶνοσ καὶ Σύμησ, ἀφ’ ἧσ ἡ νῆσοσ ἔτυχε ταύτησ τῆσ προσηγορίασ. ὕστερον δ’ αὐτῆσ ἐβασίλευσε Νιρεὺσ ὁ Χαρόπου καὶ Ἀγλαϊάσ, κάλλει διαφέρων, ὃσ καὶ ἐπὶ Τροίαν μετ’ Ἀγαμέμνονοσ ἐστράτευσε, τῆσ τε νήσου δυναστεύων καὶ τῆσ Κνιδίασ μέρουσ κυριεύων.

μετὰ δὲ τοὺσ Τρωικοὺσ χρόνουσ κατέσχον τὴν νῆσον Κᾶρεσ, καθ’ ὃν καιρὸν ἐθαλαττοκράτουν. ὕστερον δ’ αὐχμῶν γενομένων ἔφυγον ἐκ τῆσ νήσου, καὶ κατῴκησαν τὸ καλούμενον Οὐράνιον. ἡ δὲ Σύμη διέμεινεν ἔρημοσ, ἑώσ ὁ στόλοσ ὁ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀργείων παρέβαλεν εἰσ τούτουσ τοὺσ τόπουσ·

ἔπειτα κατῳκίσθη πάλιν τόνδε τὸν τρόπον. τῶν μετὰ Ἱππότου τισ μετασχὼν τῆσ ἀποικίασ, ὄνομα Ναῦσοσ, ἀναλαβὼν τοὺσ καθυστερήσαντασ τῆσ κληροδοσίασ, ἔρημον οὖσαν τὴν Σύμην κατῴκησε καὶ τισιν ἑτέροισ ὕστερον καταπλεύσασιν, ὧν ἦν Ξοῦθοσ ἡγεμών, μεταδοὺσ τῆσ πολιτείασ καὶ χώρασ κοινῇ τὴν νῆσον κατῴκησε.

φασὶ δὲ τῆσ ἀποικίασ ταύτησ μετασχεῖν τούσ τε Κνιδίουσ καὶ Ῥοδίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION