Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 49

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 49)

τὸν δὲ γάμον τοῦτον πρῶτον δαῖσαι θεούσ, καὶ Δήμητραν μὲν Ιἀσίωνοσ ἐρασθεῖσαν τὸν καρπὸν τοῦ σίτου δωρήσασθαι, Ἑρμῆν δὲ λύραν, Ἀθηνᾶν δὲ τὸν διαβεβοημένον ὁρ́μον καὶ πέπλον καὶ αὐλούσ, Ἠλέκτραν δὲ τὰ τῆσ μεγάλησ καλουμένησ μητρὸσ τῶν θεῶν ἱερὰ μετὰ κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ τῶν ὀργιαζόντων· καὶ Ἀπόλλωνα μὲν κιθαρίσαι, τὰσ δὲ Μούσασ αὐλῆσαι, τοὺσ δ’ ἄλλουσ θεοὺσ εὐφημοῦντασ συναυξῆσαι τὸν γάμον. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν μὲν Κάδμον κατὰ τὸν παραδεδομένον χρησμὸν κτίσαι Θήβασ τὰσ ἐν Βοιωτίᾳ φασί, τὸν δ’ Ιἀσίωνα γήμαντα Κυβέλην γεννῆσαι Κορύβαντα.

Ιἀσίωνοσ δὲ εἰσ θεοὺσ μεταστάντοσ, Δάρδανον καὶ Κυβέλην καὶ Κορύβαντα μετακομίσαι εἰσ τὴν Ἀσίαν τὰ τῆσ μητρὸσ τῶν θεῶν ἱερὰ καὶ συναπᾶραι εἰσ Φρυγίαν. καὶ τὴν μὲν Κυβέλην Ὀλύμπῳ τῷ πρώτῳ συνοικήσασαν γεννῆσαι Ἀλκήν, καὶ τὴν θεὰν Κυβέλην ἀφ’ ἑαυτῆσ ὀνομάσαι·

τὸν δὲ Κορύβαντα τοὺσ ἐπὶ τοῖσ τῆσ μητρὸσ ἱεροῖσ ἐνθουσιάσαντασ ἀφ’ ἑαυτοῦ Κορύβαντασ προσαγορεῦσαι, γῆμαι δὲ Θήβην τὴν Κίλικοσ θυγατέρα. ὁμοίωσ δὲ τοὺσ αὐλοὺσ εἰσ Φρυγίαν ἐντεῦθεν μετενεχθῆναι, καὶ τὴν λύραν τὴν Ἑρμοῦ εἰσ Λυρνησσόν, ἣν Ἀχιλλέα ὕστερον ἐκπορθήσαντα λαβεῖν.

ἐξ Ιἀσίωνοσ δὲ καὶ Δήμητροσ Πλοῦτον γενέσθαι φασὶν οἱ μῦθοι, τὸ δ’ ἀληθέσ, τὸν τοῦ σίτου πλοῦτον, δωρηθέντα ἐν τῷ τῆσ Ἁρμονίασ γάμῳ διὰ τὴν συνουσίαν τοῦ Ιἀσίωνοσ. καὶ τὰ μὲν κατὰ μέροσ τῆσ τελετῆσ ἐν ἀπορρήτοισ τηρούμενα μόνοισ παραδίδοται τοῖσ μυηθεῖσι·

διαβεβόηται δ’ ἡ τούτων τῶν θεῶν ἐπιφάνεια καὶ παράδοξοσ ἐν τοῖσ κινδύνοισ βοήθεια τοῖσ ἐπικαλεσαμένοισ τῶν μυηθέντων. γίνεσθαι δέ φασι καὶ εὐσεβεστέρουσ καὶ δικαιοτέρουσ καὶ κατὰ πᾶν βελτίονασ ἑαυτῶν τοὺσ τῶν μυστηρίων κοινωνήσαντασ.

διὸ καὶ τῶν ἀρχαίων ἡρώων τε καὶ ἡμιθέων τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ πεφιλοτιμῆσθαι μεταλαβεῖν τῆσ τελετῆσ· καὶ γὰρ Ιἄσονα καὶ Διοσκόρουσ, ἔτι δ’ Ἡρακλέα καὶ Ὀρφέα, μυηθέντασ ἐπιτυχεῖν ἐν ἁπάσαισ ταῖσ στρατείαισ διὰ τῆν τῶν θεῶν τούτων ἐπιφάνειαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION