Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 47

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 47)

περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγοσ κειμένων νῦν διέξιμεν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆσ Σαμοθρᾴκησ ποιησάμενοι. ταύτην γὰρ τὴν νῆσον ἔνιοι μέν φασι τὸ παλαιὸν Σάμον ὀνομασθῆναι, τῆσ δὲ νῦν Σάμου κτισθείσησ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆσ παρακειμένησ τῇ παλαιᾷ Σάμῳ Θρᾴκησ Σαμοθρᾴκην ὀνομασθῆναι. ᾤκησαν δ’ αὐτὴν αὐτόχθονεσ ἄνθρωποι·

διὸ καὶ περὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ’ αὐτοῖσ ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὐδεὶσ παραδέδοται λόγοσ. ἔνιοι δέ φασι τὸ παλαιὸν Σαόννησον καλουμένην διὰ τοὺσ ἀποικισθέντασ ἔκ τε Σάμου καὶ Θρᾴκησ Σαμοθρᾴκην ὀνομασθῆναι. ἐσχήκασι δὲ παλαιὰν ἰδίαν διάλεκτον οἱ αὐτόχθονεσ, ἧσ πολλὰ ἐν ταῖσ θυσίαισ μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται.

οἱ δὲ Σαμόθρᾳκεσ ἱστοροῦσι πρὸ τῶν παρὰ τοῖσ ἄλλοισ γενομένων κατακλυσμῶν ἕτερον ἐκεῖ μέγαν γενέσθαι, τὸ μὲν πρῶτον τοῦ περὶ τὰσ Κυανέασ στόματοσ ῥαγέντοσ, μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Ἑλλησπόντου. τὸ γὰρ ἐν τῷ Πόντῳ πέλαγοσ λίμνησ ἔχον τάξιν μέχρι τοσούτου πεπληρῶσθαι διὰ τῶν εἰσρεόντων ποταμῶν, μέχρι ὅτου διὰ τὸ πλῆθοσ παρεκχυθὲν τὸ ῥεῦμα λάβρωσ ἐξέπεσεν εἰσ τὸν Ἑλλήσποντον καὶ πολλὴν μὲν τῆσ Ἀσίασ τῆσ παρὰ θάλατταν ἐπέκλυσεν, οὐκ ὀλίγην δὲ καὶ τῆσ ἐπιπέδου γῆσ ἐν τῇ Σαμοθρᾴκῃ θάλατταν ἐποίησε·

καὶ διὰ τοῦτ’ ἐν τοῖσ μεταγενεστέροισ καιροῖσ ἐνίουσ τῶν ἁλιέων ἀνεσπακέναι τοῖσ δικτύοισ λίθινα κιονόκρανα, ὡσ καὶ πόλεων κατακεκλυσμένων. τοὺσ δὲ περιληφθέντασ προσαναδραμεῖν εἰσ τοὺσ ὑψηλοτέρουσ τῆσ νήσου τόπουσ·

τῆσ δὲ θαλάττησ ἀναβαινούσησ ἀεὶ μᾶλλον, εὔξασθαι τοῖσ θεοῖσ τοὺσ ἐγχωρίουσ, καὶ διασωθέντασ κύκλῳ περὶ ὅλην τὴν νῆσον ὁρ́ουσ θέσθαι τῆσ σωτηρίασ, καὶ βωμοὺσ ἱδρύσασθαι, ἐφ’ ὧν μέχρι τοῦ νῦν θύειν· ὥστ’ εἶναι φανερὸν ὅτι πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ κατῴκουν τὴν Σαμοθρᾴκην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION