Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 46

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 46)

οἱ δὲ στρατιῶται λαμβάνοντεσ τὰσ μεμερισμένασ συντάξεισ φυλάττουσι τὴν χώραν, διειληφότεσ ὀχυρώμασι καὶ παρεμβολαῖσ· ἔστι γάρ τι μέροσ τῆσ χώρασ ἔχον λῃστήρια θρασέων καὶ παρανόμων ἀνθρώπων, οἳ τοὺσ γεωργοὺσ ἐνεδρεύοντεσ πολεμοῦσι τούτουσ. αὐτοὶ δ’ οἱ ἱερεῖσ πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσι τρυφῇ καὶ ταῖσ ἄλλαισ ταῖσ ἐν τῷ βίῳ καθαρειότησι καὶ πολυτελείαισ·

στολὰσ μὲν γὰρ ἔχουσι λινᾶσ, τῇ λεπτότητι καὶ μαλακότητι διαφόρουσ, ποτὲ δὲ καὶ τὰσ ἐκ τῶν μαλακωτάτων ἐρίων κατεσκευασμένασ ἐσθῆτασ φοροῦσι· πρὸσ δὲ τούτοισ μίτρασ ἔχουσι χρυσοϋφεῖσ· τὴν δ’ ὑπόδεσιν ἔχουσι σανδάλια ποικίλα φιλοτέχνωσ εἰργασμένα· χρυσοφοροῦσι δ’ ὁμοίωσ ταῖσ γυναιξὶ πλὴν τῶν ἐνωτίων. προσεδρεύουσι δὲ μάλιστα ταῖσ τῶν θεῶν θεραπείαισ καὶ τοῖσ περὶ τούτων ὕμνοισ τε καὶ ἐγκωμίοισ, μετ’ ᾠδῆσ τὰσ πράξεισ αὐτῶν καὶ τὰσ εἰσ ἀνθρώπουσ εὐεργεσίασ διαπορευόμενοι. μυθολογοῦσι δ’ οἱ ἱερεῖσ τὸ γένοσ αὐτοῖσ ἐκ Κρήτησ ὑπάρχειν, ὑπὸ Διὸσ ἠγμένοισ εἰσ τὴν Παγχαίαν, ὅτε κατ’ ἀνθρώπουσ ὢν ἐβασίλευε τῆσ οἰκουμένησ·

καὶ τούτων σημεῖα φέρουσι τῆσ διαλέκτου, δεικνύντεσ τὰ πολλὰ διαμένειν παρ’ αὑτοῖσ Κρητικῶσ ὀνομαζόμενα· τήν τε πρὸσ αὐτοὺσ οἰκειότητα καὶ φιλανθρωπίαν ἐκ προγόνων παρειληφέναι, τῆσ φήμησ ταύτησ τοῖσ ἐκγόνοισ παραδιδομένησ ἀεί. ἐδείκνυον δὲ καὶ ἀναγραφὰσ τούτων, ἃσ ἔφασαν τὸν Δία πεποιῆσθαι καθ’ ὃν καιρὸν ἔτι κατ’ ἀνθρώπουσ ὢν ἱδρύσατο τὸ ἱερόν. ἔχει δ’ ἡ χώρα μέταλλα δαψιλῆ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ χαλκοῦ καὶ καττιτέρου καὶ σιδήρου·

καὶ τούτων οὐδὲν ἔστιν ἐξενεγκεῖν ἐκ τῆσ νήσου, τοῖσ δ’ ἱερεῦσιν οὐδ’ ἐξελθεῖν τὸ παράπαν ἐκ τῆσ καθιερωμένησ χώρασ· τὸν δ’ ἐξελθόντα ἐξουσίαν ἔχει ὁ περιτυχὼν ἀποκτεῖναι. ἀναθήματα δὲ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ πολλὰ καὶ μεγάλα τοῖσ θεοῖσ ἀνάκειται, σεσωρευκότοσ τοῦ χρόνου τὸ πλῆθοσ τῶν καθιερωμένων ἀναθημάτων.

τά τε θυρώματα τοῦ ναοῦ θαυμαστὰσ ἔχει τὰσ κατασκευὰσ ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντοσ, ἔτι δὲ θύασ δεδημιουργημένασ.

ἡ δὲ κλίνη τοῦ θεοῦ τὸ μὲν μῆκοσ ὑπάρχει πηχῶν ἕξ, τὸ δὲ πλάτοσ τεττάρων, χρυσῆ δ’ ὅλη καὶ τῇ κατὰ μέροσ ἐργασίᾳ φιλοτέχνωσ κατεσκευασμένη. παραπλήσιοσ δὲ καὶ ἡ τράπεζα τοῦ θεοῦ καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῇ λοιπῇ πολυτελείᾳ παράκειται πλησίον τῆσ κλίνησ.

κατὰ μέσην δὲ τὴν κλίνην ἕστηκε στήλη χρυσῆ μεγάλη, γράμματα ἔχουσα τὰ παρ’ Αἰγυπτίοισ ἱερὰ καλούμενα, δἰ ὧν ἦσαν αἱ πράξεισ Οὐρανοῦ τε καὶ Διὸσ ἀναγεγραμμέναι, καὶ μετὰ ταύτασ αἱ Ἀρτέμιδοσ καὶ Ἀπόλλωνοσ ὑφ’ Ἑρμοῦ προσαναγεγραμμέναι. περὶ μὲν οὖν τῶν κατ’ ἀντικρὺ τῆσ Ἀραβίασ ἐν ὠκεανῷ νήσων ἀρκεσθησόμεθα τοῖσ ῥηθεῖσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION