Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 43

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 43)

τὸ μὲν οὖν περὶ τὸ ἱερὸν πεδίον συνηρεφέσ ἐστι παντοίοισ δένδρεσιν, οὐ μόνον καρποφόροισ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τοῖσ δυναμένοισ τέρπειν τὴν ὁρ́ασιν· κυπαρίττων τε γὰρ ἐξαισίων τοῖσ μεγέθεσι καὶ πλατάνων καὶ δάφνησ καὶ μυρσίνησ καταγέμει, πλήθοντοσ τοῦ τόπου ναματιαίων ὑδάτων. πλησίον γὰρ τοῦ τεμένουσ ἐκ τῆσ γῆσ ἐκπίπτει τηλικαύτη τὸ μέγεθοσ πηγὴ γλυκέοσ ὕδατοσ, ὥστε ποταμὸν ἐξ αὐτῆσ γίνεσθαι πλωτόν·

ἐκ τούτου δ’ εἰσ πολλὰ μέρη τοῦ ὕδατοσ διαιρουμένου, καὶ τούτων ἀρδευομένων, κατὰ πάντα τὸν τοῦ πεδίου τόπον συνάγκειαι δένδρων ὑψηλῶν πεφύκασι συνεχεῖσ, ἐν αἱσ πλῆθοσ ἀνδρῶν ἐν τοῖσ τοῦ θέρουσ καιροῖσ ἐνδιατρίβει, ὀρνέων τε πλῆθοσ παντοδαπῶν ἐννεοττεύεται, ταῖσ χρόαισ διάφορα καὶ ταῖσ μελῳδίαισ μεγάλην παρεχόμενα τέρψιν, κηπεῖαί τε παντοδαπαὶ καὶ λειμῶνεσ πολλοὶ καὶ διάφοροι ταῖσ χλόαισ καὶ τοῖσ ἄνθεσιν, ὥστε τῇ θεοπρεπείᾳ τῆσ προσόψεωσ ἄξιον τῶν ἐγχωρίων θεῶν φαίνεσθαι. ἦν δὲ καὶ τῶν φοινίκων στελέχη μεγάλα καὶ καρποφόρα διαφερόντωσ καὶ καρύαι πολλαὶ ἀκροδρύων δαψιλεστάτην τοῖσ ἐγχωρίοισ ἀπόλαυσιν παρεχόμεναι.

χωρὶσ δὲ τούτων ὑπῆρχον ἄμπελοί τε πολλαὶ καὶ παντοδαπαί, αἳ πρὸσ ὕψοσ ἀνηγμέναι καὶ διαπεπλεγμέναι ποικίλωσ τὴν πρόσοψιν ἡδεῖαν ἐποίουν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῆσ ὡρ́ασ ἑτοιμοτάτην παρείχοντο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION