Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 42

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 42)

διῄρηται δὲ τοῖσ ἐγχωρίοισ ἡ χώρα, καὶ ταύτησ ὁ βασιλεὺσ λαμβάνει τὴν κρατίστην, καὶ τῶν καρπῶν τῶν γινομένων ἐν τῇ νήσῳ δεκάτην λαμβάνει. τὸ δὲ πλάτοσ τῆσ νήσου φασὶν εἶναι σταδίων ὡσ διακοσίων. κατοικοῦσι δὲ τὴν νῆσον οἱ καλούμενοι Παγχαῖοι, καὶ τόν τε λιβανωτὸν καὶ τὴν σμύρναν κομίζουσιν εἰσ τὸ πέραν καὶ πωλοῦσι τοῖσ τῶν Ἀράβων ἐμπόροισ, παρ’ ὧν ἄλλοι τὰ φορτία ὠνούμενοι διακομίζουσιν εἰσ τὴν Φοινίκην καὶ Κοίλην Συρίαν, ἔτι δ’ Αἴγυπτον, τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τούτων τῶν τόπων ἔμποροι διακομίζουσιν εἰσ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

ἔστι δὲ καὶ ἄλλη νῆσοσ μεγάλη, τῆσ προειρημένησ ἀπέχουσα σταδίουσ τριάκοντα, εἰσ τὸ πρὸσ ἑώ μέροσ τοῦ ὠκεανοῦ κειμένη, τῷ μήκει πολλῶν τινων σταδίων·

ἀπὸ γὰρ τοῦ πρὸσ ἀνατολὰσ ἀνήκοντοσ ἀκρωτηρίου φασὶ θεωρεῖσθαι τὴν Ἰνδικὴν ἀέριον διὰ τὸ μέγεθοσ τοῦ διαστήματοσ. ἔχει δ’ ἡ Παγχαία κατ’ αὐτὴν πολλὰ τῆσ ἱστορικῆσ ἀναγραφῆσ ἄξια.

κατοικοῦσι δ’ αὐτὴν αὐτόχθονεσ μὲν οἱ Παγχαῖοι λεγόμενοι, ἐπήλυδεσ δ’ Ὠκεανῖται καὶ Ἰνδοὶ καὶ Σκύθαι καὶ Κρῆτεσ. πόλισ δ’ ἔστιν ἀξιόλογοσ ἐν αὐτῇ, προσαγορευομένη μὲν Πανάρα, εὐδαιμονίᾳ δὲ διαφέρουσα.

οἱ δὲ ταύτην οἰκοῦντεσ καλοῦνται μὲν ἱκέται τοῦ Διὸσ τοῦ Τριφυλίου, μόνοι δ’ εἰσὶ τῶν τὴν Παγχαίαν χώραν οἰκούντων αὐτόνομοι καὶ ἀβασίλευτοι. ἄρχοντασ δὲ καθιστᾶσι κατ’ ἐνιαυτὸν τρεῖσ· οὗτοι δὲ θανάτου μὲν οὐκ εἰσὶ κύριοι, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα διακρίνουσι· καὶ αὐτοὶ δὲ οὗτοι τὰ μέγιστα ἐπὶ τοὺσ ἱερεῖσ ἀναφέρουσιν. ἀπὸ δὲ ταύτησ τῆσ πόλεωσ ἀπέχει σταδίουσ ὡσ ἑξήκοντα ἱερὸν Διὸσ Τριφυλίου, κείμενον μὲν ἐν χώρᾳ πεδιάδι, θαυμαζόμενον δὲ μάλιστα διά τε τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆσ κατασκευῆσ καὶ τὴν τῶν τόπων εὐφυϊάν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION