Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 41

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 41)

ἐπεὶ δὲ περὶ τῆσ πρὸσ ἑσπέραν κεκλιμένησ χώρασ καὶ τῆσ πρὸσ τὰσ ἄρκτουσ νενευκυίασ, ἔτι δὲ τῶν κατὰ τὸν ὠκεανὸν νήσων διεξήλθομεν, ἐν μέρει διέξιμεν περὶ τῶν κατὰ τὴν μεσημβρίαν νήσων τῶν ἐν ὠκεανῷ τῆσ Ἀραβίασ τῆσ πρὸσ ἀνατολὴν κεκλιμένησ καὶ προσοριζούσησ τῇ καλουμένῃ Κεδρωσίᾳ. ἡ μὲν γὰρ χώρα πολλαῖσ κώμαισ καὶ πόλεσιν ἀξιολόγοισ κατοικεῖται, καὶ τούτων αἱ μὲν ἐπὶ χωμάτων ἀξιολόγων κεῖνται, αἱ δ’ ἐπὶ γεωλόφων ἢ πεδίων καθίδρυνται·

ἔχουσι δ’ αὐτῶν αἱ μέγισται βασίλεια κατεσκευασμένα πολυτελῶσ, πλῆθοσ οἰκητόρων ἔχοντα καὶ κτήσεισ ἱκανάσ. πᾶσα δ’ αὐτῶν ἡ χώρα γέμει θρεμμάτων παντοδαπῶν, καρποφοροῦσα καὶ νομὰσ ἀφθόνουσ παρεχομένη τοῖσ βοσκήμασι·

ποταμοί τε πολλοὶ διαρρέοντεσ ἐν αὐτῇ πολλὴν ἀρδεύουσι χώραν, συνεργοῦντεσ πρὸσ τελείαν αὔξησιν τῶν καρπῶν. διὸ καὶ τῆσ Ἀραβίασ ἡ πρωτεύουσα τῇ ἀρετῇ προσηγορίαν ἔλαβεν οἰκείαν, εὐδαίμων ὀνομασθεῖσα. ταύτησ δὲ κατὰ τὰσ ἐσχατιὰσ τῆσ παρωκεανίτιδοσ χώρασ κατ’ ἀντικρὺ νῆσοι κεῖνται πλείουσ, ὧν τρεῖσ εἰσιν ἄξιαι τῆσ ἱστορικῆσ ἀναγραφῆσ, μία μὲν ἡ προσαγορευομένη Ιἑρά, καθ’ ἣν οὐκ ἔξεστι τοὺσ τετελευτηκότασ θάπτειν, ἑτέρα δὲ πλησίον ταύτησ, ἀπέχουσα σταδίουσ ἑπτά, εἰσ ἣν κομίζουσι τὰ σώματα τῶν ἀποθανόντων ταφῆσ ἀξιοῦντεσ.

ἡ δ’ οὖν Ιἑρὰ τῶν μὲν ἄλλων καρπῶν ἄμοιρόσ ἐστι, φέρει δὲ λιβανωτοῦ τοσοῦτο πλῆθοσ, ὥστε διαρκεῖν καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην πρὸσ τὰσ τῶν θεῶν τιμάσ· ἔχει δὲ καὶ σμύρνησ πλῆθοσ διάφορον καὶ τῶν ἄλλων θυμιαμάτων παντοδαπὰσ φύσεισ, παρεχομένασ πολλὴν εὐωδίαν. ἡ δὲ φύσισ ἐστὶ τοῦ λιβανωτοῦ καὶ ἡ κατασκευὴ τοιάδε·

δένδρον ἐστὶ τῷ μὲν μεγέθει μικρόν, τῇ δὲ προσόψει τῇ ἀκάνθῃ τῇ Αἰγυπτίᾳ τῇ λευκῇ παρεμφερέσ, τὰ δὲ φύλλα τοῦ δένδρου ὅμοια τῇ ὀνομαζομένῃ ἰτέᾳ, καὶ τὸ ἄνθοσ ἐπ’ αὐτῷ φύεται χρυσοειδέσ, ὁ δὲ λιβανωτὸσ γινόμενοσ ἐξ αὐτοῦ ὀπίζεται ὡσ ἂν δάκρυον. τὸ δὲ τῆσ σμύρνησ δένδρον ὅμοιόν ἐστι τῇ σχίνῳ, τὸ δὲ φύλλον ἔχει λεπτότερον καὶ πυκνότερον.

ὀπίζεται δὲ περισκαφείσησ τῆσ γῆσ ἀπὸ τῶν ῥιζῶν, καὶ ὅσα μὲν αὐτῶν ἐν ἀγαθῇ γῇ πέφυκεν, ἐκ τούτων γίνεται δὶσ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐάροσ καὶ θέρουσ· καὶ ὁ μὲν πυρρὸσ ἐαρινὸσ ὑπάρχει διὰ τὰσ δρόσουσ, ὁ δὲ λευκὸσ θερινόσ ἐστι. τοῦ δὲ παλιούρου συλλέγουσι τὸν καρπόν, καὶ χρῶνται βρωτοῖσ καὶ ποτοῖσ καὶ πρὸσ τὰσ κοιλίασ τὰσ ῥεούσασ φαρμάκῳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION