Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 40

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 40)

λείπεται δ’ ἡμῖν εἰπεῖν περὶ τῶν Τυρρηνῶν. οὗτοι γὰρ τὸ μὲν παλαιὸν ἀνδρείᾳ διενεγκόντεσ χώραν πολλὴν κατεκτήσαντο καὶ πόλεισ ἀξιολόγουσ καὶ πολλὰσ ἔκτισαν. ὁμοίωσ δὲ καὶ ναυτικαῖσ δυνάμεσιν ἰσχύσαντεσ καὶ πολλοὺσ χρόνουσ θαλαττοκρατήσαντεσ τὸ μὲν παρὰ τὴν Ἰταλίαν πέλαγοσ ἀφ’ ἑαυτῶν ἐποίησαν Τυρρηνικὸν προσαγορευθῆναι, τὰ δὲ κατὰ τὰσ πεζὰσ δυνάμεισ ἐκπονήσαντεσ τήν τε σάλπιγγα λεγομένην ἐξεῦρον, εὐχρηστοτάτην μὲν εἰσ τοὺσ πολέμουσ, ἀπ’ ἐκείνων δ’ ὀνομασθεῖσαν Τυρρηνήν, τό τε περὶ τοὺσ ἡγουμένουσ στρατηγοὺσ ἀξίωμα κατεσκεύασαν, περιθέντεσ τοῖσ ἡγουμένοισ ῥαβδούχουσ καὶ δίφρον ἐλεφάντινον καὶ περιπόρφυρον τήβενναν, ἔν τε ταῖσ οἰκίαισ τὰ περίστῳα πρὸσ τὰσ τῶν θεραπευόντων ὄχλων ταραχὰσ ἐξεῦρον εὐχρηστίαν· ὧν τὰ πλεῖστα Ῥωμαῖοι μιμησάμενοι καὶ πρὸσ τὸ κάλλιον αὐξήσαντεσ μετήνεγκαν ἐπὶ τὴν ἰδίαν πολιτείαν. γράμματα δὲ καὶ φυσιολογίαν καὶ θεολογίαν ἐξεπόνησαν ἐπὶ πλέον, καὶ τὰ περὶ τὴν κεραυνοσκοπίαν μάλιστα πάντων ἀνθρώπων ἐξειργάσαντο·

διὸ καὶ μέχρι τῶν νῦν χρόνων οἱ τῆσ οἰκουμένησ σχεδὸν ὅλησ ἡγούμενοι θαυμάζουσί τε τοὺσ ἄνδρασ καὶ κατὰ τὰσ ἐν τοῖσ κεραυνοῖσ διοσημείασ τούτοισ ἐξηγηταῖσ χρῶνται. χώραν δὲ νεμόμενοι πάμφορον, καὶ ταύτην ἐξεργαζόμενοι, καρπῶν ἀφθονίαν ἔχουσιν οὐ μόνον πρὸσ τὴν ἀρκοῦσαν διατροφήν, ἀλλὰ καὶ πρὸσ ἀπόλαυσιν δαψιλῆ καὶ τρυφὴν ἀνήκουσαν.

παρατίθενται γὰρ δὶσ τῆσ ἡμέρασ τραπέζασ πολυτελεῖσ καὶ τἄλλα τὰ πρὸσ τὴν ὑπερβάλλουσαν τρυφὴν οἰκεῖα, στρωμνὰσ μὲν ἀνθεινὰσ κατασκευάζοντεσ, ἐκπωμάτων δ’ ἀργυρῶν παντοδαπῶν πλῆθοσ καὶ τῶν διακονούντων οἰκετῶν οὐκ ὀλίγον ἀριθμὸν ἡτοιμακότεσ· καὶ τούτων οἱ μὲν εὐπρεπείᾳ διαφέροντέσ εἰσιν, οἱ δ’ ἐσθῆσι πολυτελεστέραισ ἢ κατὰ δουλικὴν ἀξίαν κεκόσμηνται. οἰκήσεισ τε παντοδαπὰσ ἰδιαζούσασ ἔχουσι παρ’ αὐτοῖσ οὐ μόνον οἱ θεράποντεσ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευθέρων οἱ πλείουσ.

καθόλου δὲ τὴν μὲν ἐκ παλαιῶν χρόνων παρ’ αὐτοῖσ ζηλουμένην ἀλκὴν ἀποβεβλήκασιν, ἐν πότοισ δὲ καὶ ῥᾳθυμίαισ ἀνάνδροισ βιοῦντεσ οὐκ ἀλόγωσ τὴν τῶν πατέρων δόξαν ἐν τοῖσ πολέμοισ ἀποβεβλήκασι. συνεβάλετο δ’ αὐτοῖσ πρὸσ τὴν τρυφὴν οὐκ ἐλάχιστον καὶ ἡ τῆσ χώρασ ἀρετή·

πάμφορον γὰρ καὶ παντελῶσ εὔγειον νεμόμενοι παντὸσ καρποῦ πλῆθοσ ἀποθησαυρίζουσιν. καθόλου γὰρ ἡ Τυρρηνία παντελῶσ εὔγειοσ οὖσα πεδίοισ ἀναπεπταμένοισ ἐγκάθηται καὶ βουνοειδέσιν ἀναστήμασι τόπων διείληπται γεωργησίμοισ· ὑγρὰ δὲ μετρίωσ ἐστὶν οὐ μόνον κατὰ τὴν χειμερινὴν ὡρ́αν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν τοῦ θέρουσ καιρόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION