Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 36

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 36)

ὕστερον δὲ πολλοῖσ χρόνοισ οἱ μὲν Ἴβηρεσ μαθόντεσ τὰ περὶ τὸν ἄργυρον ἰδιώματα κατεσκεύασαν ἀξιόλογα μέταλλα· διόπερ ἄργυρον κάλλιστον καὶ σχεδόν τι πλεῖστον κατασκευάζοντεσ μεγάλασ ἐλάμβανον προσόδουσ. ὁ δὲ τρόποσ τῆσ μεταλλείασ καὶ τῶν ἔργων τοιοῦτόσ τίσ ἐστι παρὰ τοῖσ Ἴβηρσιν. ὄντων χαλκοῦ καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου μετάλλων θαυμαστῶν, οἱ μὲν ἐργαζόμενοι τὰ χαλκουργεῖα τὸ τέταρτον μέροσ χαλκοῦ καθαροῦ ἐκ τῆσ ὀρυττομένησ γῆσ λαμβάνουσι, τῶν δ’ ἀργυρευόντων τινὲσ ἰδιωτῶν ἐν τρισὶν ἡμέραισ Εὐβοϊκὸν ἐξαίρουσι τάλαντον·

πᾶσα γὰρ ἡ βῶλόσ ἐστι ψήγματοσ συμπεπηγότοσ καὶ ἀπολάμποντοσ μεστή. διὸ καὶ θαυμάσαι τισ ἂν τήν τε τῆσ χώρασ φύσιν καὶ τὴν φιλοπονίαν τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ἀνθρώπων. τὸ μὲν οὖν πρῶτον οἱ τυχόντεσ τῶν ἰδιωτῶν προσεκαρτέρουν τοῖσ μετάλλοισ, καὶ μεγάλουσ ἀπεφέροντο πλούτουσ διὰ τὴν ἑτοιμότητα καὶ δαψίλειαν τῆσ ἀργυρίτιδοσ γῆσ·

ὕστερον δὲ τῶν Ῥωμαίων κρατησάντων τῆσ Ἰβηρίασ, πλῆθοσ Ἰταλῶν ἐπεπόλασε τοῖσ μετάλλοισ, καὶ μεγάλουσ ἀπεφέροντο πλούτουσ διὰ τὴν φιλοκερδίαν. ὠνούμενοι γὰρ πλῆθοσ ἀνδραπόδων παραδιδόασι τοῖσ ἐφεστηκόσι ταῖσ μεταλλικαῖσ ἐργασίαισ·

οὗτοι δὲ κατὰ πλείονασ τόπουσ ἀνοίξαντεσ στόμια καὶ κατὰ βάθουσ ὀρύττοντεσ τὴν γῆν ἐρευνῶσι τὰσ πολυαργύρουσ καὶ πολυχρύσουσ πλάκασ τῆσ γῆσ· καταβαίνοντέσ τε οὐ μόνον εἰσ μῆκοσ, ἀλλὰ καὶ εἰσ βάθοσ παρεκτείνοντεσ ἐπὶ πολλοὺσ σταδίουσ τὰ ὀρύγματα, καὶ πλαγίασ καὶ σκολιὰσ διαδύσεισ ποικίλωσ μεταλλουργοῦντεσ, ἀνάγουσιν ἐκ βυθῶν τὴν τὸ κέρδοσ αὐτοῖσ παρεχομένην βῶλον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION