Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 32

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 32)

χρήσιμον δ’ ἐστὶ διορίσαι τὸ παρὰ πολλοῖσ ἀγνοούμενον. τοὺσ γὰρ ὑπὲρ Μασσαλίασ κατοικοῦντασ ἐν τῷ μεσογείῳ καὶ τοὺσ παρὰ τὰσ Ἄλπεισ, ἔτι δὲ τοὺσ ἐπὶ τάδε τῶν Πυρηναίων ὀρῶν Κελτοὺσ ὀνομάζουσι, τοὺσ δ’ ὑπὲρ ταύτησ τῆσ Κελτικῆσ εἰσ τὰ πρὸσ ἄρκτον νεύοντα μέρη παρά τε τὸν ὠκεανὸν καὶ τὸ Ἑρκύνιον ὄροσ καθιδρυμένουσ καὶ πάντασ τοὺσ ἑξῆσ μέχρι τῆσ Σκυθίασ Γαλάτασ προσαγορεύουσιν· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι πάλιν πάντα ταῦτα τὰ ἔθνη συλλήβδην μιᾷ προσηγορίᾳ περιλαμβάνουσιν, ὀνομάζοντεσ Γαλάτασ ἅπαντασ. αἱ δὲ γυναῖκεσ τῶν Γαλατῶν οὐ μόνον τοῖσ μεγέθεσι παραπλήσιοι τοῖσ ἀνδράσιν εἰσίν, ἀλλὰ καὶ ταῖσ ἀλκαῖσ ἐνάμιλλοι.

τὰ δὲ παιδία παρ’ αὐτοῖσ ἐκ γενετῆσ ὑπάρχει πολιὰ κατὰ τὸ πλεῖστον· προβαίνοντα δὲ ταῖσ ἡλικίαισ εἰσ τὸ τῶν πατέρων χρῶμα ταῖσ χρόαισ μετασχηματίζεται. ἀγριωτάτων δ’ ὄντων τῶν ὑπὸ τὰσ ἄρκτουσ κατοικούντων καὶ τῶν τῇ Σκυθίᾳ πλησιοχώρων, φασί τινασ ἀνθρώπουσ ἐσθίειν, ὥσπερ καὶ τῶν Πρεττανῶν τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν ὀνομαζομένην Ἴριν.

διαβεβοημένησ δὲ τῆσ τούτων ἀλκῆσ καὶ ἀγριότητοσ, φασί τινεσ ἐν τοῖσ παλαιοῖσ χρόνοισ τοὺσ τὴν Ἀσίαν ἅπασαν καταδραμόντασ, ὀνομαζομένουσ δὲ Κιμμερίουσ, τούτουσ εἶναι, βραχὺ τοῦ χρόνου τὴν λέξιν φθείραντοσ ἐν τῇ τῶν καλουμένων Κίμβρων προσηγορίᾳ.

ζηλοῦσι γὰρ ἐκ παλαιοῦ λῃστεύειν ἐπὶ τὰσ ἀλλοτρίασ χώρασ ἐπερχόμενοι καὶ καταφρονεῖν ἁπάντων. οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ τὴν μὲν Ῥώμην ἑλόντεσ, τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφοῖσ συλήσαντεσ, καὶ πολλὴν μὲν τῆσ Εὐρώπησ, οὐκ ὀλίγην δὲ καὶ τῆσ Ἀσίασ φορολογήσαντεσ, καὶ τῶν καταπολεμηθέντων τὴν χώραν κατοικήσαντεσ, οἱ διὰ τὴν πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ ἐπιπλοκὴν Ἑλληνογαλάται κληθέντεσ, τὸ δὲ τελευταῖον πολλὰ καὶ μεγάλα στρατόπεδα Ῥωμαίων συντρίψαντεσ.

ἀκολούθωσ δὲ τῇ κατ’ αὐτοὺσ ἀγριότητι καὶ περὶ τὰσ θυσίασ ἐκτόπωσ ἀσεβοῦσι·

τοὺσ γὰρ κακούργουσ κατὰ πενταετηρίδα φυλάξαντεσ ἀνασκολοπίζουσι τοῖσ θεοῖσ καὶ μετ’ ἄλλων πολλῶν ἀπαρχῶν καθαγίζουσι, πυρὰσ παμμεγέθεισ κατασκευάζοντεσ. χρῶνται δὲ καὶ τοῖσ αἰχμαλώτοισ ὡσ ἱερείοισ πρὸσ τὰσ τῶν θεῶν τιμάσ. τινὲσ δ’ αὐτῶν καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ληφθέντα ζῷα μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἀποκτείνουσιν ἢ κατακάουσιν ἤ τισιν ἄλλαισ τιμωρίαισ ἀφανίζουσι. γυναῖκασ δ’ ἔχοντεσ εὐειδεῖσ ἥκιστα ταύταισ προσέχουσιν, ἀλλὰ πρὸσ τὰσ τῶν ἀρρένων ἐπιπλοκὰσ ἐκτόπωσ λυττῶσιν.

εἰώθασι δ’ ἐπὶ δοραῖσ θηρίων χαμαὶ καθεύδοντεσ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν παρακοίτοισ συγκυλίεσθαι. τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον, τῆσ ἰδίασ εὐσχημοσύνησ ἀφροντιστοῦντεσ τὴν τοῦ σώματοσ ὡρ́αν ἑτέροισ εὐκόλωσ προϊένται, καὶ τοῦτο αἰσχρὸν οὐχ ἡγοῦνται, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν τισ αὐτῶν χαριζομένων μὴ προσδέξηται τὴν διδομένην χάριν, ἄτιμον ἡγοῦνται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION