Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 29

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 29)

ἐν δὲ ταῖσ ὁδοιπορίαισ καὶ ταῖσ μάχαισ χρῶνται συνωρίσιν, ἔχοντοσ τοῦ ἁρ́ματοσ ἡνίοχον καὶ παραβάτην. ἀπαντῶντεσ δὲ τοῖσ ἐφιππεύουσιν ἐν τοῖσ πολέμοισ σαυνιάζουσι τοὺσ ἐναντίουσ, καὶ καταβάντεσ τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφουσ συνίστανται μάχην. ἔνιοι δ’ αὐτῶν ἐπὶ τοσοῦτο τοῦ θανάτου καταφρονοῦσιν, ὥστε γυμνοὺσ καὶ περιεζωσμένουσ καταβαίνειν εἰσ τὸν κίνδυνον.

ἐπάγονται δὲ καὶ θεράποντασ ἐλευθέρουσ ἐκ τῶν πενήτων καταλέγοντεσ, οἷσ ἡνιόχοισ καὶ παρασπισταῖσ χρῶνται κατὰ τὰσ μάχασ. κατὰ δὲ τὰσ παρατάξεισ εἰώθασι προάγειν τῆσ παρατάξεωσ καὶ προκαλεῖσθαι τῶν ἀντιτεταγμένων τοὺσ ἀρίστουσ εἰσ μονομαχίαν, προανασείοντεσ τὰ ὅπλα καὶ καταπληττόμενοι τοὺσ ἐναντίουσ. ὅταν δέ τισ ὑπακούσῃ πρὸσ τὴν μάχην, τάσ τε τῶν προγόνων ἀνδραγαθίασ ἐξυμνοῦσι καὶ τὰσ ἑαυτῶν ἀρετὰσ προφέρονται, καὶ τὸν ἀντιταττόμενον ἐξονειδίζουσι καὶ ταπεινοῦσι καὶ τὸ σύνολον τὸ θάρσοσ τῆσ ψυχῆσ τοῖσ λόγοισ προαφαιροῦνται.

τῶν δὲ πεσόντων πολεμίων τὰσ κεφαλὰσ ἀφαιροῦντεσ περιάπτουσι τοῖσ αὐχέσι τῶν ἵππων·

τὰ δὲ σκῦλα τοῖσ θεράπουσι παραδόντεσ ᾑμαγμένα λαφυραγωγοῦσιν, ἐπιπαιανίζοντεσ καὶ ᾅδοντεσ ὕμνον ἐπινίκιον, καὶ τὰ ἀκροθίνια ταῦτα ταῖσ οἰκίαισ προσηλοῦσιν ὥσπερ οἱ ἐν κυνηγίοισ τισὶ κεχειρωμένοι τὰ θηρία. τῶν δ’ ἐπιφανεστάτων πολεμίων κεδρώσαντεσ τὰσ κεφαλὰσ ἐπιμελῶσ τηροῦσιν ἐν λάρνακι, καὶ τοῖσ ξένοισ ἐπιδεικνύουσι σεμνυνόμενοι διότι τῆσδε τῆσ κεφαλῆσ τῶν προγόνων τισ ἢ πατὴρ ἢ καὶ αὐτὸσ πολλὰ χρήματα διδόμενα οὐκ ἔλαβε.

φασὶ δέ τινασ αὐτῶν καυχᾶσθαι διότι χρυσὸν ἀντίσταθμον τῆσ κεφαλῆσ οὐκ ἐδέξαντο, βάρβαρόν τινα μεγαλοψυχίαν ἐπιδεικνύμενοι· οὐ γὰρ τὸ μὴ πωλεῖν τὰ σύσσημα τῆσ ἀρετῆσ εὐγενέσ, ἀλλὰ τὸ πολεμεῖν τὸ ὁμόφυλον τετελευτηκὸσ θηριῶδεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION