Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 28

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 28)

οἱ δὲ Γαλάται τοῖσ μὲν σώμασίν εἰσιν εὐμήκεισ, ταῖσ δὲ σαρξὶ κάθυγροι καὶ λευκοί, ταῖσ δὲ κόμαισ οὐ μόνον ἐκ φύσεωσ ξανθοί, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆσ κατασκευῆσ ἐπιτηδεύουσιν αὔξειν τὴν φυσικὴν τῆσ χρόασ ἰδιότητα. τιτάνου γὰρ ἀποπλύματι σμῶντεσ τὰσ τρίχασ συνεχῶσ ἀπὸ τῶν μετώπων ἐπὶ τὴν κορυφὴν καὶ τοὺσ τένοντασ ἀνασπῶσιν, ὥστε τὴν πρόσοψιν αὐτῶν φαίνεσθαι Σατύροισ καὶ Πᾶσιν ἐοικυῖαν·

παχύνονται γὰρ αἱ τρίχεσ ἀπὸ τῆσ κατεργασίασ, ὥστε μηδὲν τῆσ τῶν ἵππων χαίτησ διαφέρειν. τὰ δὲ γένεια τινὲσ μὲν ξυρῶνται, τινὲσ δὲ μετρίωσ ὑποτρέφουσιν·

οἱ δ’ εὐγενεῖσ τὰσ μὲν παρειὰσ ἀπολειαίνουσι, τὰσ δ’ ὑπήνασ ἀνειμένασ ἐῶσιν, ὥστε τὰ στόματα αὐτῶν ἐπικαλύπτεσθαι. διόπερ ἐσθιόντων μὲν αὐτῶν ἐμπλέκονται ταῖσ τροφαῖσ, πινόντων δὲ καθαπερεὶ διά τινοσ ἡθμοῦ φέρεται τὸ πόμα. δειπνοῦσι δὲ καθήμενοι πάντεσ οὐκ ἐπὶ θρόνων, ἀλλ’ ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὑποστρώμασι χρώμενοι λύκων ἢ κυνῶν δέρμασι.

διακονοῦνται δ’ ὑπὸ τῶν νεωτάτων παίδων ἐχόντων ἡλικίαν, ἀρρένων τε καὶ θηλειῶν. πλησίον δ’ αὐτῶν ἐσχάραι κεῖνται γέμουσαι πυρὸσ καὶ λέβητασ ἔχουσαι καὶ ὀβελοὺσ πλήρεισ κρεῶν ὁλομερῶν. τοὺσ δ’ ἀγαθοὺσ ἄνδρασ ταῖσ καλλίσταισ τῶν κρεῶν μοίραισ γεραίρουσι, καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴσ τὸν Αἰάντα παρεισάγει τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἀριστέων, ὅτε πρὸσ Ἕκτορα μονομαχήσασ ἐνίκησε, νώτοισιν δ’ Αἰάντα διηνεκέεσσι γέραιρε. καλοῦσι δὲ καὶ τοὺσ ξένουσ ἐπὶ τὰσ εὐωχίασ, καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπερωτῶσι, τίνεσ εἰσὶ καὶ τίνων χρείαν ἔχουσιν.

εἰώθασι δὲ καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ἐκ τῶν τυχόντων πρὸσ τὴν διὰ τῶν λόγων ἅμιλλαν καταστάντεσ, ἐκ προκλήσεωσ μονομαχεῖν πρὸσ ἀλλήλουσ, παρ’ οὐδὲν τιθέμενοι τὴν τοῦ βίου τελευτήν· ἐνισχύει γὰρ παρ’ αὐτοῖσ ὁ Πυθαγόρου λόγοσ, ὅτι τὰσ ψυχὰσ τῶν ἀνθρώπων ἀθανάτουσ εἶναι συμβέβηκε καὶ δι’ ἐτῶν ὡρισμένων πάλιν βιοῦν, εἰσ ἕτερον σῶμα τῆσ ψυχῆσ εἰσδυομένησ. διὸ καὶ κατὰ τὰσ ταφὰσ τῶν τετελευτηκότων ἐνίουσ ἐπιστολὰσ γεγραμμένασ τοῖσ οἰκείοισ τετελευτηκόσιν ἐμβάλλειν εἰσ τὴν πυράν, ὡσ τῶν τετελευτηκότων ἀναγνωσομένων ταύτασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION