Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 26

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 26)

ἴδιον δέ τι καὶ παράδοξον συμβαίνει κατὰ τὴν πλείστην τῆσ Γαλατίασ, περὶ οὗ παραλιπεῖν οὐκ ἄξιον ἡγούμεθα. ἀπὸ γὰρ θερινῆσ δύσεωσ καὶ ἄρκτου πνεῖν εἰώθασιν ἄνεμοι τηλικαύτην ἔχοντεσ σφοδρότητα καὶ δύναμιν, ὥστε ἀναρπάζειν ἀπὸ τῆσ γῆσ λίθουσ χειροπληθιαίουσ τοῖσ μεγέθεσι καὶ τῶν ψηφίδων ἁδρομερῆ κονιορτόν· καθόλου δὲ καταιγίζοντεσ λάβρωσ ἁρπάζουσιν ἀπὸ μὲν τῶν ἀνδρῶν τὰ ὅπλα καὶ τὰσ ἐσθῆτασ, ἀπὸ δὲ τῶν ἵππων τοὺσ ἀναβάτασ. διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ψύχουσ διαφθειρομένησ τῆσ κατὰ τὸν ἀέρα κράσεωσ οὔτ’ οἶνον οὔτ’ ἔλαιον φέρει·

διόπερ τῶν Γαλατῶν οἱ τούτων τῶν καρπῶν στερισκόμενοι πόμα κατασκευάζουσιν ἐκ τῆσ κριθῆσ τὸ προσαγορευόμενον ζῦθοσ, καὶ τὰ κηρία πλύνοντεσ τῷ τούτων ἀποπλύματι χρῶνται. κάτοινοι δ’ ὄντεσ καθ’ ὑπερβολὴν τὸν εἰσαγόμενον ὑπὸ τῶν ἐμπόρων οἶνον ἄκρατον ἐμφοροῦνται, καὶ διὰ τὴν ἐπιθυμίαν λάβρῳ χρώμενοι τῷ ποτῷ καὶ μεθυσθέντεσ εἰσ ὕπνον ἢ μανιώδεισ διαθέσεισ τρέπονται.

διὸ καὶ πολλοὶ τῶν Ἰταλικῶν ἐμπόρων διὰ τὴν συνήθη φιλαργυρίαν ἑρ́μαιον ἡγοῦνται τὴν τῶν Γαλατῶν φιλοινίαν. οὗτοι γὰρ διὰ μὲν τῶν πλωτῶν ποταμῶν πλοίοισ, διὰ δὲ τῆσ πεδιάδοσ χώρασ ἁμάξαισ κομίζοντεσ τὸν οἶνον, ἀντιλαμβάνουσι τιμῆσ πλῆθοσ ἄπιστον· διδόντεσ γὰρ οἴνου κεράμιον ἀντιλαμβάνουσι παῖδα, τοῦ πόματοσ διάκονον ἀμειβόμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION