Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 25

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 25)

ἐπεὶ δὲ περὶ τῆσ τῶν Γαλατῶν προσηγορίασ διήλθομεν, καὶ περὶ τῆσ χώρασ αὐτῶν δέον ἐστὶν εἰπεῖν. ἡ τοίνυν Γαλατία κατοικεῖται μὲν ὑπὸ πολλῶν ἐθνῶν διαφόρων τοῖσ μεγέθεσι· τὰ μέγιστα γὰρ αὐτῶν σχεδὸν εἴκοσι μυριάδασ ἀνδρῶν ἔχει, τὰ δ’ ἐλάχιστα πέντε μυριάδασ, ὧν ἕν ἐστι πρὸσ Ῥωμαίουσ ἔχον συγγένειαν παλαιὰν καὶ φιλίαν τὴν μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶσ χρόνων διαμένουσαν. κειμένη δὲ κατὰ τὸ πλεῖστον ὑπὸ τὰσ ἄρκτουσ χειμέριόσ ἐστι καὶ ψυχρὰ διαφερόντωσ.

κατὰ γὰρ τὴν χειμερινὴν ὡρ́αν ἐν ταῖσ συννεφέσιν ἡμέραισ ἀντὶ μὲν τῶν ὄμβρων χιόνι πολλῇ νίφεται, κατὰ δὲ τὰσ αἰθρίασ κρυστάλλῳ καὶ πάγοισ ἐξαισίοισ πλήθει, δι’ ὧν οἱ ποταμοὶ πηγνύμενοι διὰ τῆσ ἰδίασ φύσεωσ γεφυροῦνται· οὐ μόνον γὰρ οἱ τυχόντεσ ὁδῖται κατ’ ὀλίγουσ κατὰ τοῦ κρυστάλλου πορευόμενοι διαβαίνουσιν, ἀλλὰ καὶ στρατοπέδων μυριάδεσ μετὰ σκευοφόρων καὶ ἁμαξῶν γεμουσῶν ἀσφαλῶσ περαιοῦνται. πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων ποταμῶν ῥεόντων διὰ τῆσ Γαλατίασ καὶ τοῖσ ῥείθροισ ποικίλωσ τὴν πεδιάδα γῆν τεμνόντων, οἱ μὲν ἐκ λιμνῶν ἀβύσσων ῥέουσιν, οἱ δ’ ἐκ τῶν ὀρῶν ἔχουσι τὰσ πηγὰσ καὶ τὰσ ἐπιρροίασ·

τὴν δ’ ἐκβολὴν οἱ μὲν εἰσ τὸν ὠκεανὸν ποιοῦνται, οἱ δ’ εἰσ τὴν καθ’ ἡμᾶσ θάλατταν. μέγιστοσ δ’ ἐστὶ τῶν εἰσ τὸ καθ’ ἡμᾶσ πέλαγοσ ῥεόντων ὁ Ῥοδανόσ, τὰσ μὲν πηγὰσ ἔχων ἐν τοῖσ Ἀλπείοισ ὄρεσι, πέντε δὲ στόμασιν ἐξερευγόμενοσ εἰσ τὴν θάλατταν.

τῶν δ’ εἰσ τὸν ὠκεανὸν ῥεόντων μέγιστοι δοκοῦσιν ὑπάρχειν ὅ τε Δανούβιοσ καὶ ὁ Ῥῆνοσ, ὃν ἐν τοῖσ καθ’ ἡμᾶσ χρόνοισ Καῖσαρ ὁ κληθεὶσ θεὸσ ἔζευξε παραδόξωσ, καὶ περαιώσασ πεζῇ τὴν δύναμιν ἐχειρώσατο τοὺσ πέραν κατοικοῦντασ αὐτοῦ Γαλάτασ. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι πλωτοὶ ποταμοὶ κατὰ τὴν Κελτικήν εἰσι, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἰή γράφειν.

πάντεσ δὲ σχεδὸν ὑπὸ τοῦ πάγου πηγνύμενοι γεφυροῦσι τὰ ῥεῖθρα, καὶ τοῦ κρυστάλλου διὰ τὴν φυσικὴν λειότητα ποιοῦντοσ τοὺσ διαβαίνοντασ ὀλισθάνειν, ἀχύρων ἐπιβαλλομένων ἐπ’ αὐτοὺσ ἀσφαλῆ τὴν διάβασιν ἔχουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION