Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 24

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 24)

διεληλυθότεσ δὲ περὶ τῶν νήσων τῶν κειμένων ἐν τοῖσ πρὸσ δυσμὰσ μέρεσιν, οὐκ ἀνοίκειον εἶναι νομίζομεν περὶ τῶν πλησίον τῆσ Εὐρώπησ ἐθνῶν βραχέα διελθεῖν, ἃ παραλελοίπαμεν ἐν ταῖσ πρότερον βίβλοισ. τῆσ Κελτικῆσ τοίνυν τὸ παλαιόν, ὥσ φασιν, ἐδυνάστευσεν ἐπιφανὴσ ἀνήρ, ᾧ θυγάτηρ ἐγένετο τῷ μεγέθει τοῦ σώματοσ ὑπερφυήσ, τῇ δ’ εὐπρεπείᾳ πολὺ διέχουσα τῶν ἄλλων. αὕτη δὲ διά τε τὴν τοῦ σώματοσ ῥώμην· καὶ τὴν θαυμαζομένην εὐπρέπειαν πεφρονηματισμένη παντὸσ τοῦ μνηστεύοντοσ τὸν γάμον ἀπηρνεῖτο, νομίζουσα μηδένα τούτων ἄξιον ἑαυτῆσ εἶναι. κατὰ δὲ τὴν Ἡρακλέουσ ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν, καταντήσαντοσ εἰσ τὴν Κελτικὴν αὐτοῦ καὶ πόλιν Ἀλησίαν ἐν ταύτῃ κτίσαντοσ, θεασαμένη τὸν Ἡρακλέα καὶ θαυμάσασα τήν τε ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ σώματοσ ὑπεροχήν, προσεδέξατο τὴν ἐπιπλοκὴν μετὰ πάσησ προθυμίασ, συγκατανευσάντων καὶ τῶν γονέων.

μιγεῖσα δὲ τῷ Ἡρακλεῖ ἐγέννησεν υἱὸν ὀνόματι Γαλάτην, πολὺ προέχοντα τῶν ὁμοεθνῶν ἀρετῇ τε ψυχῆσ καὶ ῥώμῃ σώματοσ.

ἀνδρωθεὶσ δὲ τὴν ἡλικίαν καὶ διαδεξάμενοσ τὴν πατρῴαν βασιλείαν, πολλὴν μὲν τῆσ προσοριζούσησ χώρασ κατεκτήσατο, μεγάλασ δὲ πράξεισ πολεμικὰσ συνετέλεσε. περιβόητοσ δὲ γενόμενοσ ἐπ’ ἀνδρείᾳ τοὺσ ὑφ’ αὑτὸν τεταγμένουσ ὠνόμασεν ἀφ’ ἑαυτοῦ Γαλάτασ· ἀφ’ ὧν ἡ σύμπασα Γαλατία προσηγορεύθη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION