Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 23

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 23)

περὶ δὲ τοῦ καλουμένου ἠλέκτρου νῦν διέξιμεν. τῆσ Σκυθίασ τῆσ ὑπὲρ τὴν Γαλατίαν κατ’ ἀντικρὺ νῆσόσ ἐστι πελαγία κατὰ τὸν ὠκεανὸν ἡ προσαγορευομένη Βασίλεια. εἰσ ταύτην ὁ κλύδων ἐκβάλλει δαψιλὲσ τὸ καλούμενον ἤλεκτρον, οὐδαμοῦ δὲ τῆσ οἰκουμένησ φαινόμενον. περὶ δὲ τούτου πολλοὶ τῶν παλαιῶν ἀνέγραψαν μύθουσ παντελῶσ ἀπιστουμένουσ καὶ διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐλεγχομένουσ. πολλοὶ γὰρ τῶν τε ποιητῶν καὶ τῶν συγγραφέων φασὶ Φαέθοντα τὸν Ἡλίου μὲν υἱόν, παῖδα δὲ τὴν ἡλικίαν ὄντα, πεῖσαι τὸν πατέρα μίαν ἡμέραν παραχωρῆσαι τοῦ τεθρίππου·

συγχωρηθέντοσ δ’ αὐτῷ τούτου, τὸν μὲν Φαέθοντα ἐλαύνοντα τὸ τέθριππον μὴ δύνασθαι κρατεῖν τῶν ἡνιῶν, τοὺσ δ’ ἵππουσ καταφρονήσαντασ τοῦ παιδὸσ ἐξενεχθῆναι τοῦ συνήθουσ δρόμου, καὶ τὸ μὲν πρῶτον κατὰ τὸν οὐρανὸν πλανωμένουσ ἐκπυρῶσαι τοῦτον καὶ ποιῆσαι τὸν νῦν γαλαξίαν καλούμενον κύκλον, μετὰ δὲ ταῦτα πολλὴν τῆσ οἰκουμένησ ἐπιφλέξαντασ οὐκ ὀλίγην κατακάειν χώραν. διὸ καὶ τοῦ Διὸσ ἀγανακτήσαντοσ ἐπὶ τοῖσ γεγενημένοισ, κεραυνῶσαι μὲν τὸν Φαέθοντα, ἀποκαταστῆσαι δὲ τὸν ἥλιον ἐπὶ τὴν συνήθη πορείαν.

τοῦ δὲ Φαέθοντοσ πεσόντοσ πρὸσ τὰσ ἐκβολὰσ τοῦ νῦν καλουμένου Πάδου ποταμοῦ, τὸ δὲ παλαιὸν Ἠριδανοῦ προσαγορευομένου, θρηνῆσαι μὲν τὰσ ἀδελφὰσ αὐτοῦ τὴν τελευτὴν φιλοτιμότατα, διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῆσ λύπησ μετασχηματισθῆναι τὴν φύσιν, γενομένασ αἰγείρουσ. ταύτασ δὲ κατ’ ἐνιαυτὸν κατὰ τὴν αὐτὴν ὡρ́αν δάκρυον ἀφιέναι, καὶ τοῦτο πηγνύμενον ἀποτελεῖν τὸ καλούμενον ἤλεκτρον, λαμπρότητι μὲν τῶν ὁμοφυῶν διαφέρον, ἐπιχωριάζον δ’ ἐν ταῖσ τῶν νέων τελευταῖσ κατὰ τὸ τούτων πένθοσ.

διημαρτηκότων δὲ πάντων τῶν τὸν μῦθον τοῦτον πεπλακότων καὶ διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐν τοῖσ ὕστερον χρόνοισ ἐλεγχομένων, προσεκτέον ταῖσ ἀληθιναῖσ ἱστορίαισ·

τὸ γὰρ ἤλεκτρον συνάγεται μὲν ἐν τῇ προειρημένῃ νήσῳ, κομίζεται δ’ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων πρὸσ τὴν ἀντιπέρασ ἤπειρον, δι’ ἧσ φέρεται πρὸσ τοὺσ καθ’ ἡμᾶσ τόπουσ, καθότι προείρηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION