Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 22

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 22)

πλεῖστον εἰρηνικῶσ διακεῖσθαι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν κατ’ αὐτὴν νομίμων καὶ τῶν ἄλλων ἰδιωμάτων τὰ κατὰ μέροσ ἀναγράψομεν ὅταν ἐπὶ τὴν Καίσαροσ γενομένην στρατείαν εἰσ Πρεττανίαν παραγενηθῶμεν, νῦν δὲ περὶ τοῦ κατ’ αὐτὴν φυομένου καττιτέρου διέξιμεν. τῆσ γὰρ Πρεττανικῆσ κατὰ τὸ ἀκρωτήριον τὸ καλούμενον Βελέριον οἱ κατοικοῦντεσ φιλόξενοί τε διαφερόντωσ εἰσὶ καὶ διὰ τὴν τῶν ξένων ἐμπόρων ἐπιμιξίαν ἐξημερωμένοι τὰσ ἀγωγάσ. οὗτοι τὸν καττίτερον κατασκευάζουσι φιλοτέχνωσ ἐργαζόμενοι τὴν φέρουσαν αὐτὸν γῆν. αὕτη δὲ πετρώδησ οὖσα διαφυὰσ ἔχει γεώδεισ, ἐν αἷσ τὸν πόρον κατεργαζόμενοι καὶ τήξαντεσ καθαίρουσιν.

ἀποτυποῦντεσ δ’ εἰσ ἀστραγάλων ῥυθμοὺσ κομίζουσιν εἴσ τινα νῆσον προκειμένην μὲν τῆσ Πρεττανικῆσ, ὀνομαζομένην δὲ Ἴκτιν· κατὰ γὰρ τὰσ ἀμπώτεισ ἀναξηραινομένου τοῦ μεταξὺ τόπου ταῖσ ἁμάξαισ εἰσ ταύτην κομίζουσι δαψιλῆ τὸν καττίτερον. ἴδιον δέ τι συμβαίνει περὶ τὰσ πλησίον νήσουσ τὰσ μεταξὺ κειμένασ τῆσ τε Εὐρώπησ καὶ τῆσ Πρεττανικῆσ·

κατὰ μὲν γὰρ τὰσ πλημυρίδασ τοῦ μεταξὺ πόρου πληρουμένου νῆσοι φαίνονται, κατὰ δὲ τὰσ ἀμπώτεισ ἀπορρεούσησ τῆσ θαλάττησ καὶ πολὺν τόπον ἀναξηραινούσησ θεωροῦνται χερρόνησοι. ἐντεῦθεν δ’ οἱ ἔμποροι παρὰ τῶν ἐγχωρίων ὠνοῦνται καὶ διακομίζουσιν εἰσ τὴν Γαλατίαν·

τὸ δὲ τελευταῖον πεζῇ διὰ τῆσ Γαλατίασ πορευθέντεσ ἡμέρασ ὡσ τριάκοντα κατάγουσιν ἐπὶ τῶν ἵππων τὰ φορτία πρὸσ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION