Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 17

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 17)

ἄλλαι δ’ ὑπάρχουσι νῆσοι κατ’ ἀντικρὺ τῆσ Ἰβηρίασ, ὑπὸ μὲν τῶν Ἑλλήνων ὀνομαζόμεναι Γυμνήσιαι διὰ τὸ τοὺσ ἐνοικοῦντασ γυμνοὺσ τῆσ ἐσθῆτοσ βιοῦν κατὰ τὴν τοῦ θέρουσ ὡρ́αν, ὑπὸ δὲ τῶν ἐγχωρίων καὶ τῶν Ῥωμαίων προσαγορεύονται Βαλιαρίδεσ ἀπὸ τοῦ βάλλειν ταῖσ σφενδόναισ λίθουσ μεγάλουσ κάλλιστα τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων. τούτων δ’ ἡ μείζων μεγίστη πασῶν ἐστι μετὰ τὰσ ἑπτὰ νήσουσ, Σικελίαν, Σαρδώ, Κύπρον, Κρήτην, Εὔβοιαν, Κύρνον, Λέσβον, ἀπέχει δὲ τῆσ Ἰβηρίασ πλοῦν ἡμερήσιον· ἡ δ’ ἐλάττων κέκλιται μὲν πρὸσ τὴν ἑώ, τρέφει δὲ κτήνη πολλὰ καὶ παντοδαπά, μάλιστα δ’ ἡμιόνουσ, μεγάλουσ μὲν τοῖσ ἀναστήμασιν, ὑπεράγοντασ δὲ ταῖσ ῥώμαισ. ἀμφότεραι δ’ αἱ νῆσοι χώραν ἔχουσιν ἀγαθὴν καρποφόρον καὶ πλῆθοσ τῶν κατοικούντων ὑπὲρ τοὺσ τρισμυρίουσ, τῶν δὲ πρὸσ τὴν τροφὴν γεννημάτων οἶνον μὲν ὁλοσχερῶσ οὐ φέρουσι·

διὸ καὶ πάντεσ εἰσὶν ὑπερβολῇ πρὸσ τὸν οἶνον εὐκατάφοροι, διὰ τὸ σπανίζειν παρ’ αὐτοῖσ· ἐλαίου δὲ παντελῶσ σπανίζοντεσ κατασκευάζουσιν ἐκ τῆσ σχίνου, καὶ μιγνύντεσ ὑείῳ στέατι τὰ σώματα αὑτῶν ἀλείφουσι τούτῳ. μάλιστα δὲ τῶν ἁπάντων ὄντεσ φιλογύναι προτιμῶσιν αὐτὰσ ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ὅταν τινὲσ γυναῖκεσ ὑπὸ τῶν προσπλεόντων λῃστῶν ἁλῶσιν, ἀντὶ μιᾶσ γυναικὸσ τρεῖσ ἢ τέτταρασ ἄνδρασ διδόντεσ λυτροῦνται.

οἰκοῦσι δ’ ὑπὸ ταῖσ κοιλάσι πέτραισ, καὶ παρὰ τοὺσ κρημνοὺσ ὀρύγματα κατασκευάζοντεσ καὶ καθόλου πολλοὺσ τόπουσ ὑπονόμουσ ποιοῦντεσ ἐν τούτοισ βιοῦσιν, ἅμα τὴν ἐξ αὐτῶν σκέπην καὶ ἀσφάλειαν θηρώμενοι. ἀργυρῷ δὲ καὶ χρυσῷ νομίσματι τὸ παράπαν οὐ χρῶνται, καὶ καθόλου ταῦτα εἰσάγειν εἰσ τὴν νῆσον κωλύουσιν·

αἰτίαν δὲ ταύτην ἐπιφέρουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν Ἡρακλῆσ ἐστράτευσεν ἐπὶ Γηρυόνην, ὄντα Χρυσάοροσ μὲν υἱόν, πλεῖστον δὲ κεκτημένον ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν. ἵν’ οὖν ἀνεπιβούλευτον ἔχωσι τὴν κτῆσιν, ἀνεπίμικτον ἑαυτοῖσ ἐποίησαν τὸν ἐξ ἀργύρου τε καὶ χρυσοῦ πλοῦτον. διόπερ ἀκολούθωσ ταύτῃ τῇ κρίσει κατὰ τὰσ γεγενημένασ πάλαι ποτὲ στρατείασ παρὰ Καρχηδονίοισ τοὺσ μισθοὺσ οὐκ ἀπεκόμιζον εἰσ τὰσ πατρίδασ, ἀλλ’ ὠνούμενοι γυναῖκασ καὶ οἶνον ἅπαντα τὸν μισθὸν εἰσ ταῦτα κατεχορήγουν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION